Šimtas saulių

2017-11-10 | Kategorija: Tema

Dar nė viena paroda nėra sulaukusi tiek daug lankytojų. Editos Mikelionienės nuotr.

„Saulės“ gimnazija 100 metų jubiliejų švęsti pradėjo įspūdinga meno darbų paroda „Sėlos“ muziejuje. Simboliška, jog parodoje eksponuojama daugiau kaip 100 gimnazistų darbai, o parodos atidaryme apsilankė bene visa Gimnazija.

Dailės mokytoja Daiva Zalogienė ir fotografijos mokytoja Aida Dulkienė. Editos Mikelionienės nuotr.

Šios parodos sumanytojos – mokytojos Daiva Zalogienė, Jūratė Pranciliauskienė ir Aida Dulkienė. Parodoje eksponuojami įvairiomis technikomis atlikti buvusių ir dabartinių gimnazistų darbai. Paroda – jaunatviška, veržli, spalvinga, šviesi, pakylėjanti ir žavinti jaunų žmonių talentu.

Editos Mikelionienės nuotr.

Parodoje skambėjo muzika. Mokytojos Danguolės Kazakevičienės mokiniai atliko dainas, pritardami gitara ir ukulele – havajietiška gitara.

Pasveikinti gimnazistų atvyko rajono meras V. Valkiūnas, Seimo nario A. Šimo padėjėja E. Prokopovičienė, Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas R. Jocys. Gimnazijos šventėje dalyvavo direktorius Dainius Korsakas, mokytojai, kūrybinės sėkmės gimnazistams linkėjo „Sėlos“ muziejaus direktorius Gintaras Butkevičius.

„Saulės“ gimnazija pradėjo veikti 1917 metų lapkričio 20 dieną. Gimnazijos direktorius D. Korsakas sakė, jog mokykla jubiliejų švęsti pradėjo prieš metus, kuomet vyko susitikimai su buvusiais gimnazistais. Susitikimuose jie dalinosi savo patirtimi su dabartiniais mokiniais.

Parodos atidaryme – gimnazistų dainos. Editos Mikelionienės nuotr.

Savo patirtimi ir žiniomis su mokiniais pasidalino ir trys mokytojos, parodos iniciatorės. Tad parodų salė nušvito šimtu saulių.

– Šiandien pamačiau, kaip švyti šimtas saulių. Šimtą saulių matau ir jūsų akyse, – kalbėjo direktorius D. Korsakas ir dėkojo mokytojoms už gražią iniciatyvą.

Dailės mokytoja Daiva Zalogienė sakė, jog kiekvienas mokinys sugeba sukurti kažką gražaus. Svarbu netingėti ir norėti. Ypač mokytoja džiaugėsi mokiniais, kurie kūrybiniam darbui skiria savo laisvalaikį. O kiekviename darbe galima išvysti saulę todėl, kad ir kiekvieno gimnazisto širdyje yra saulė.

Editos Mikelionienės nuotr.

Mokiniais didžiavosi ir fotografijos mokytoja Aida Dulkienė. Ne veltui prieš parodos atidarymą du mokiniai panoro nusifotografuoti prie eksponuojamų fotografijų, kurios galbūt yra darytos jų draugo.

Mokytoja Daiva Zalogienė kvietė parodos lankytojus išrinkti jiems labiausiai patikusį darbą, jo autoriaus pavardę užrašyti sąsiuvinyje.

Paroda „Sėlos“ muziejuje veiks iki metų pabaigos.

 Edita MIKELIONIENĖ

„Biržiečių žodis“

Tags:

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.