Narvydiškiuose baltuoja gulbių pulkai

2017-11-10 | Kategorija: Palėpė

Migruojantys paukščiai Narvydiškiuose stabtelėjo atsipūsti ir pasimaitinti. Vidos Skujienės nuotr.

Narvydiškių kaimo gyventojai „Biržiečių žodžiui“ pasakojo: įprasta šiemet, kad ūkininkų laukuose kaip Venecijoje tyvuliuoja vanduo. Bet tuose vandens telkiniuose vaizdas – ne eilinis. Baltuoja gulbių pulkai. Gulbėms kompaniją palaiko pilki jų jaunikliai bei gervės. Rodos, ne ruduo, o pavasaris grįžo. Anksčiau kaime gulbė pasirodydavo retai. Jeigu žmonės pamatydavo tokią gražuolę, gėrėdavosi kaip kokiu stebuklu, lydėdavo praskrendančią akimis. O šios viešnios niekur neskuba.

Biržų regioninio parko biologė Renata Ulinskienė paaiškino: šiemet labai vėlyva paukščių migracija. Laukuose dar išvysi pempių bei kitų paukščių, kurių čia jau nebeturėtų būti. Šios gulbės – migruojančios. Atsisveikinusios su savo perėjimo valdomis, telkiasi į didesnius pulkus ir telkiasi skrydžiui į savo žiemojimo vietas. Migruodamos sustoja įvairiuose vandens telkiniuose atsipūsti ir pasimaitinti.

Gulbės vieni didžiausių ir sunkiausių mūsiškių skraidančių paukščių. Gulbė sveria apie 15 kg.

Regina VAIČEKONIENĖ

„Biržiečių žodis“

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.