Papilio ir Satkūnų bendruomenės kviečia dalyvauti fotografijų konkurso balsavime

2017-11-09 | Kategorija: Krašto naujienos

Lapkričio 6 d. prasidėjo Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos fotografijų konkurso „Vietos bendruomenių džiaugsmai, rūpesčiai ir pasiekimai“ balsavimas, kuris tęsis iki lapkričio 19.

Šiame konkurse dalyvauja dvi bendruomenės iš Biržų rajono. Tai Satkūnų bendruomenė ir Papilio bendruomenė. Labai kviečiame biržiečius palaikyti savo rajono bendruomenes ir už jas balsuoti, nes konkurso sekmė priklausys ir nuo to, kaip bendruomenes palaikys gyventojai. Bendruomenes turi po keletą nuotraukų kiekvienoje temoje tad labai prašome būti atidžiais, jas susirasti ir palaikyti bendruomenes balsuojant.
BALSAVIMAS vyksta šioje platformoje:
https://www.lvbos.lt/konkursas/
Trumpa instrukcija: įėję į šį tinklapį, su „brouzeriu“ eikite šiek tiek žemyn, iki LVBOS logotipo, šalia kurio yra žodis „BALSAVIMAS“
Jį paspaudus, atsiranda visos 10 temų galerijų: 5 kaimo ir 5 miesto. Mūsų rajono bendruomenės dalyvauja prie kaimo.
Paspaudus ant bet kurios galerijos temos, ji atsidaro, ir joje matysite nuotraukas, kurias atsiuntėte. Paspaudus jums patikusią nuotrauką, ji atsidaro ir jos apačioje pamatysite eilutę „Balsuoti“. Nuotrauką galima padidinti, t. y. peržiūrėti ir jos natūraliu dydžiu, ir parašyti komentarą, kuris atsiras facebooke.
Kviečiame ne tik aktyviai palaikyti savo bendruomenes, bet ir būti objektyviais ir įvertinti ir kitų pasiekimus.
Iš anksto dėkojame.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.