Vilkams – metalo ir ugnies diskoteka

2017-11-07 | Kategorija: Kelionės ir pramogos

Į Milišiūnų ūkį – nauja rodyklė. Stanislovo Vadapolo nuotr.

Vilkus medžioti draudžiama. Bet jie siautėja ir neša ūkininkams nuostolius. Avininkystės ūkio šeimininkai Kristina ir Jūris Milišiūnai paskutinį spalio vakarą Dvargaliuose surengė neįprastą trankią fiestą. Vadink kaip nori: Ilgėmis, Helovinu, keršto pilkiams šou… Bet su apeigomis.

Visą spalį Milišiūnų aveles puldinėja plėšrūnai. Jau tris kartus spalio mėnesį apsilankė. Iš pradžių gvelbė po kelias avytes, o trečią kartą įlipo į aptvarą, papuotavo, bandė savo auką išvilkti į krūmus, bet nepavyko. Paliko.

Kristina Milišiūnienė pasakoja: senų senovėje lietuviai pagonys švęsdavo Ilges – rudens šventę su suneštinėmis vaišėmis. Aukodavo  gyvulius. Vaišindavosi kepta mėsa, grodavo, dainuodavo, žaisdavo. Mintis bendraminčius niūrų spalio vakarą suburti Milišiūnų ūkyje pirmiausia gimė Biržų turizmo centro direktorei Ramintai Indriulėnienei. Apie tai buvo paskelbta internete. Kai kuriuos biržiečius tokia pramoga pradžiugino. Vieni skambino šeimininkams, registravosi iš anksto, kiti susiruošė ekspromtu.

Kepamas avinas. Stanislovo Vadapolo nuotr.

Pirmasis lankytojas atvyko valanda anksčiau. Mat jis paskutinį spalio savaitgalį dar buvo nepersukęs laikrodžio rodyklių ir tebegyveno vasaros laiku. Bet ankstyvas svečias ūkyje nenuobodžiavo. Šeimininkams fantazijos ir svetingumo netrūksta. Jie šiam vakarui įkūrė net  siaubo kambarį. Kelią iš anksto nušvietė moliūgų žibintais. Šie metai, daug kas guodžiasi, ne moliūgų metai, bet dešimtuką moliūgų darže surinko, juos išskaptavo. Švytinčių moliūgų eiseną papildė svečiai ir viešnios. Iš Biržų, Pačeriaukštės, Kirdonių, Kirkilų, Kratiškių, Vabalninko jie rinkosi ne tuščiomis. Su šviesomis. Vieni „instaliavę“ moliūgą, kiti – su pirktiniais fakelais. Prisirinko apie 60 žmonių. Kai kurie nepatingėjo pasipuošti ir išraiškingomis kaukėmis.

– Nieko smerktino. Žmonės pasibuvo, laisvai, linksmai pavakarojome niūrų vakarą. Aplinkui ir taip daug liūdesio. Iš šalies stebėjau ir mačiau: visi atsipalaidavo, praskaidrino nuotaiką. Žmonės rado, kaip save išreikšti. Kaukes užsidėjo ne šiaip sau, bet dažnas įsijautė į savo kaukės vaidmenį, nuotaiką, – pasakoja Kristina Milišiūnienė.

Šeimininkai surengė ir metalo muzikos diskoteką.

Vakaras kaip užsakytas. Nei lietaus, nei vėjo. Pramoga tęsėsi 6 valandas. Visą tą laiką liepsnojo ir laužas. Ant jo karštuose pataluose čirškėjo 22 kg avinas. Kulminacija – kepto avino vaišės.

Gal koks vilkas kur nors ir tupėjo, akis iš tolo blizgino. Taip gardžiai aviena kvepėjo, bet nedrįso artintis. Metalo ir ugnies diskoteka – ne jam. Atsirūgs vilkui Milišiūnų avių ašaros…

Regina VAIČEKONIENĖ

„Biržiečių žodis“

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.