Ukmergės meno mokyklos galerijoje – biržiečių mokinių keramikos paroda

2017-11-03 | Kategorija: Kaimynai

Mokytis galima įvairiai: iš vadovėlių, savarankiškai ieškant informacijos internete, bet labai smagu mokytis stebint kitų darbą, susitinkant ir dalinantis žiniomis.

Pavasarį besisvečiuodami Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyriuje Ukmergės meno mokyklos mokytojai susipažino su šios mokyklos mokinių kūryba, kurią pristatė mokytoja Gražina Visockienė. Ji jau septynerius metus kuruoja Biržų vaikų dailės galerijos veiklą, rengia ne tik savo mokinių, bet ir kitų Lietuvos meno mokyklų mokinių kūrybos parodas. Pažadą atvežti parodą į Ukmergę, nepabūgusi tolimos kelionės, mokytoja ištesėjo. Spalio 19 d. Ukmergės meno mokyklos dailės skyriaus galerijoje „Keliaujantis paukštis“ buvo atidaryta Gražinos Visockienės mokinių keramikos darbų paroda. Nuotaikingos skulptūrėlės, kompozicijos ir reljefai džiugina vaikišku nuoširdumu, paprastumu, jaukiais spalvų deriniais ir stebina savo įvairove ir dydžiais.

Susirinkusiesiems mokytoja ir keramikė Gražina Visockienė pristatė keramikos kūrimo technologinius aspektus, praktinio užsiėmimo metu parodė kaip daromos švilpynės, lipdomi indai, dalinosi savo per ilgus darbo metus įgytomis žiniomis.

Jolita ŠLEPETIENĖ

Ukmergės meno mokyklos mokytoja

„Biržiečių žodis“

 

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.