Skęsta pliažas, pūva takas

2017-11-03 | Kategorija: Tema

Pliažą baigia pasiglemžti ežero vanduo. Editos Mikelionienės nuotr.

Savivaldybės administracija džiaugiasi, jog kitąmet dviračių ir pėsčiųjų takas bus pratęstas nuo Jono Basanavičiaus gatvėje esančio tilto per Apaščią iki pėsčiųjų tilto per ežerą. Tačiau baigia supūti medinė dviračių ir pėsčiųjų tako dalis per centrinį pliažą, o patį pliažą baigia pasiglemžti ežero vanduo. Savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyr. specialistas, projekto vadovas Petras Januškevičius vis žada taką apžiūrėti, o pliažą keliomis priekabomis grunto bandanti gelbėti seniūnija bejėgė.

„Biržiečių žodžio“ skaitytojai ne kartą teiravosi, kodėl negelbėjamas iškrypęs, pūti pradėjęs ir gabalais išlūžęs medinis dviračių ir pėsčiųjų takas, kodėl valdžia nededa pastangų išgelbėti centriniam pliažui, kurį baigia pasiglemžti vanduo. „Biržiečių žodis“ ne kartą rašė, jog dviračių ir pėsčiųjų tako projekto vadovas Petras Januškevičius vis žadėjo pažiūrėti, kas toje paežerėje darosi. P. Januškevičiui skambinome ir šią savaitę. Valdininkas atostogauja, sakė, jog tako pastaruoju metu nėra aplankęs. Žadėjo jį apžiūrėti kitą savaitę, grįžęs iš atostogų.

Editos Mikelionienės nuotr.

Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas Giedrius Neviera sakė, jog dviračių ir pėsčiųjų tako statybos darbų užbaigimo aktas pasirašytas 2015 metų sausį, garantinis darbų terminas – penkeri metai. Tad dar yra galimybė kreiptis į rangovą „Panevėžio kelius“ dėl galbūt netinkamai atlikto darbo. G. Nevieros manymu, šioje tako dalyje blogos konstrukcijos, reikėjo taką tvirtinti ir per vidurį, tuomet jis nebūtų iškrypęs. G. Neviera sakė, jog taką apžiūrės, kai iš atostogų grįš projekto vadovas, ir imsis remonto darbų.

Ne ką geresnė situacija ir centriniame miesto pliaže. Jis taip užsemtas, jog tapo ančių pasiplaukiojimo vieta. Seniūnas Vytas Jareckas sakė, jog seniūnija nepajėgi sutvarkyti pliažo: jam sukelti reikia labai daug grunto. V. Jareckas sakė, jog pliažą bus galima sukelti tuomet, kai bus tvarkomos viešosios erdvės ir liks grunto. Tačiau viešųjų erdvių tvarkymas greičiausiai užtruks, nes neatsiranda šį darbą norinčių dirbti projektuotojų.

Dviračių ir pėsčiųjų tako medinė dalis baigia iškrypti ir supūti. Editos Mikelionienės nuotr.

Seniūno teiravomės, kodėl ežero vanduo ėmė užlieti pliažą: galbūt to priežastis – sukeltos užtvankos sklendės ar palei ežerą iškirsti krūmai? V. Jarecko nuomone, nei užtvanka, nei iškirsti krūmai čia niekuo dėti. Užtvankos sklendės pakeliamos tik tuomet, kai tirpsta ledas. Seniūno manymu, reikia įrengti sistemą, kad vanduo iš pliažo nubėgtų. Savo jėgomis seniūnija praėjusią žiemą atvežė 10 priekabų grunto, bet tai padėties neišgelbėjo.

Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistas inžinierius-melioratorius Rimantas Šikšnys sakė, jog drenažas pliažo neišgelbės, nes drenažo sistema įrengiama vienas metras po žeme, jo nebūtų kur nuvesti, nes nėra nuolydžio. Pasak R. Šikšnio, ežeras ir pliaže esančios įdubos – susisiekiantys indai. Todėl pakilus ežero vandeniui, prisipildo ir duburiai. Išsigelbėti iš šios bėdos būtų galima nuleidžiant ežero vandenį arba pliaže sukeliant gruntą.

Edita MIKELIONIENĖ

„Biržiečių žodis“

15 komentarų to “Skęsta pliažas, pūva takas”

 1. dar parašė:

  Drenažo sistemos suprojektuotos be siurblių? Tako medinės konstrukcijos neimpregnuotos?

 2. Gyventojas parašė:

  To_Savui
  Taigi galit eiti laisvai dirbti į savivaldybę už jums atrodančią labai didelę 500 eurų algą, dieną naktį galvoti apie darbą. Yra tų laisvų etatų, galėsit tvarką daryti ir nepailstančiai darbuotis Biržų labui.

  • Savas parašė:

   Ar Jums atrodo, kad dar savivaldybėje maža darbuotojų? Gyventojų drastiškai mažėja, o savivaldybėj darbuotojų, kaip musių šiukšlyne. Be to, niekur negirdėjau ir nemačiau apie tokias laisvas darbo vietas, kur Jūs viešai komentuojate: "Taigi galit eiti laisvai dirbti į savivaldybę už jums atrodančią labai didelę 500 eurų algą",- su malonumu dirbčiau tokį darbą ir gyventojams padėčiau, kiek būtų įmanoma.

 3. Snieguolė parašė:

  Tai, kad tas Petras vienintelis likęs, kuris dar kažką dirba.

  • Miestelėnas parašė:

   Net susijuokiau paskaitęs,kad vienintelis dirbantis savivaldybėje-Petriukas…

  • Savas parašė:

   Pritariu Miestelėnui, savivaldybė pilna snukelių, visi algas gauna, visi tinginiauja, su atėjusiu žmogumi net nenori bendrauti, o algos nėra minimalios, o kelis syk didesnės, jie niekada nemato jokių problemų ir nenori jų matyti, nes tada tektų dirbti, jie už nieką neatsakingi, gali tik pastumdyti iš vietos į vietą, o kad iš kiekvieno pozicijos kartais pasimato, kad tas ar ta bent retsykiais ką nors dirba, tai nėra rezultatas. Už tokias algas turi būti atsakingas kiekvieną minutę, ištisą parą, bei į darbą žiūrėti atsakingai, atlikti kiekvieną užduoti, nuolatos mąstyti ir planuoti… Mūsų savivaldybės klerkai nėra tinkami eiti tokias pareigas, gal, tiesiog reikia griežtesnio vado? O svarbiausia, du trečdalius atleidus- darbo kokybė Biržų savivaldybėje manau tikrai nenukentėtų, o jei dar pradėjus atleidinėti nuo labiausiai tinginiaujančių, tai darbo rezultatas būtų netgi teigiamas, jau nebekalbant apie ekonominį.

   • tautinykas parašė:

    Yra viens dirbantis – Staponas, jam bažnyčia ir savivaldybė tas pats – jis sėdi tik vyrų pusėje ir suka į kaimą ant 133000 euriukų (jau prasuko visus?)

   • ... parašė:

    O kam mąstyti, planuoti, dirbti kažką, jei tau ar taip ar taip, ta valdiška algelė bus. Ir niekas tavęs nepajudins. Nu nebent koks žurnalistas parašys laikraštyje ir dieną kitą negalėsi ramiai kavos darbe gerti…

 4. Savas parašė:

  O kam dar dirbt, kai algą vis tiek gausi?

 5. Miestelėnas parašė:

  Manau,valant ežerą,jau seniai galima buvo kokiu bent pusmetriu sukelti pliažo lygį-juk tai buvo padaryta valant upę už gimnazijos. petriuk…atsibusk…nuvažiuok,o gal nueik,pažiūrėk,juk už tai visą gyvenimą algą gauni…

 6. Biedris parašė:

  Valdžia Biržuose susikompromitavusi.Gyvename vien tik pažadais.Kiek kartų rašė apie asfaltuojamas gatves,tik tie pažadai taip ir liko.Apie kokį turizmą galima kalbėti kai reikia guminių ,palijus- purvas,esant sausam orui- dulkės.Asfaltuojami keliai kuriais kelios mašinos per dieną pravažiuoja,nes ten ir gyventojų beveik nebelikę,pildomos kažkieno užgaidos.Toks susidaro vaizdas.

 7. Biedris parašė:

  Kol tokie amžini Petriukai vadovaus nieko nereikia laukti.Nesugeba dirbti,-lauk iš darbo.Visi miestai kaip miestai,Biržai tokių Petriukų dėka užkampis.Kokius projektus gali vykdyti nemokša.

 8. Antinas parašė:

  Už tai yra "šviesus"protas.

  • laikantis antis parašė:

   Iki šiol antinas mokėjo tik vieną žodį: kre kre kre…dabar pramoko dar du : šviesus protas,šviesus protas,šviesus protas…manau, to antino protas nėra jau toks šviesus…

 9. Radwilowie parašė:

  A tai kur buvo visų galvos kai vežė estrados pylimų žemę???????????????????????????
  Amžinai tas pats – visi lekia, skuba, negalvoja, strategija – nulinė, mąstymas – sovietinis, o ežero antims kas – juokas tik jama – yr sliekų, bus vaikų.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.