Gyvenu laisvai

2017-11-03 | Kategorija: Krašto naujienos

Moksleivių svečias – istorikas dr. Deimantas Karvelis. Editos Mikelionienės nuotr.

Spalio 27 dieną „Saulės“ gimnazistai, „Gyvenu laisvai“ projekto nariai, dalyvavo diskusijoje apie Radvilas su istoriku dr. Deimantu Karveliu. Iš pradžių Deimantas Karvelis šmaikštaudamas paklausė diskusijos dalyvių, kas yra Radvilos. Paskaitos metu istorikas supažindino su Radvilų kilmės istorija, jų valdomis bei šios giminės įtaka Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei.

Diskusija baigėsi projekto dalyvių klausimais. Dalyviai norėjo išsiaiškinti jiems rūpimus dalykus. „Gyvenu laisvai“ projekto nariai įgytas žinias pritaikys kurdami meninį filmą apie Radvilas. Paskaita buvo įdomi ir naudinga. Džiaugiamės turėję galimybę susipažinti su istoriku dr. Deimantu Karveliu, kuris tyrinėja Biržų istoriją.

Diskusijos dalyviai. Editos Mikelionienės nuotr.

Projektas „Gyvenu laisvai“ prasidėjo praėjusių metų rudenį. Jame dalyvauja Biržų „Saulės“ gimnazijos mokinių grupė.  Projekto pagrindinis tikslas – ugdyti tautinių bendrijų jaunimo pilietiškumą, skatinti geriau pažinti, suvokti ir puoselėti savo krašto kultūrą, unikalią tapatybę.

Areta SEREIKAITĖ

Projekto „Gyvenu laisvai“ narė

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.