Dziudo

2017-11-03 | Kategorija: Krašto naujienos

cof

Alytuje

Spalio 20–21 dienomis Alytuje vyko dvidešimt devintasis tarptautinis dziudo jaunių, jaunučių turnyras. Jame dalyvavo ir biržiečiai. Savo svorio kategorijose ir amžiaus grupėse M. Mitrochinas ir N. Ambrazevičius užėmė II vietas, o F. Petronytė ir G. Gružauskas užėmė III vietas.

Vilniuje

Spalio 28 d. biržiečiai sportininkai dalyvavo dziudo turnyre „Vilniaus taurė 2017“. Šiame turnyre kovėsi 198 sportininkai iš visos Lietuvos. Biržiečiai iškovojo 8 medalius. Pirmąsias vietas savo svorio ir amžiaus kategorijose laimėjo Matas Čepas ir Toma Einorytė, antrąsias – Fausta Petronytė, Miglė Čiudaraitė, Austėja Šlikaitė ir Nojus Ambrazevičius, trečiąsias – Meilė Mileikaitė ir Kornelija Jablonskytė. Sportininkus treniruoja P. Jukonis, S. Mitrochinas, M. Simėnas.

Asmeninės ir Editos Mikelionienės nuotr.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.