Godos Balbieriūtės botaninė tapyba

2017-10-31 | Kategorija: Susitikimai

Menininkė Goda Balbieriūtė. Editos Mikelionienės nuotr.

Profesionalios menininkės Godos Balbieriūtės parodą su menu nieko bendro neturintis žmogus gali vertinti lakoniškai: labai talentinga, pribloškianti, netikėta. Į parodą atėję žmonės kalbėjo, jog parodos tema „Augalai ir grybai“ iš pradžių nuteikė skeptiškai, tačiau išvydus menininkės darbus abejonių jos talentu neliko.

Editos Mikelionienės nuotr.

Godos Balbieriūtės šaknys – Biržuose. Čia gyvena jos močiutė Danutė Balbierienė,  jos tėtis žinomas menininkas Alis Balbierius. Parodą pristačiusi muziejininkė Lina Kuncytė sakė, jog dalis Godos vaikystės prabėgo Biržų pilyje, muziejuje, kur dirbo jos močiutė. Dabar Goda į muziejų grįžo su savo darbais.

Į parodos atidarymą atėjo daug biržiečių: bičiulių, pažįstamų,  meno pasaulio atstovų ir menui prijaučiančių žmonių. Parodos autorė Goda Balbieriūtė parodą pristatė vos keliais žodžiais. Čia žodžių ir nereikėjo. Paroda kalba pati. Neįtikėtino kruopštumo akvarelės, pieštuku atlikti darbai tokie tikroviški, jog norisi paliesti. Parodos pristatyme autorė rašo, jog netikėtai rado botaninį meną, kuris Lietuvoje dar nėra populiarus. Tačiau ji nesirenka idealių formų. Autorės dėmesį patraukia visai kiti dalykai. Apvytęs burokėlis, sudygusi bulvė Godos darbuose atrodo tarsi meno kūrinys, įgauna prasmę, sukuria istoriją. Autorė darbus kuria dirbtinėje šviesoje, kuri, anot jos, yra pastoviausia. Kūrybos procesas trunka ne vieną dieną, kartais prireikia ir mėnesio.

Editos Mikelionienės nuotr.

Vertindamas dukros darbus Alis Balbierius sakė, jog tai – ne vien botaninis menas. Pasirinkimas – labai originalus. Anot A. Balbieriaus, dabar jaunimas tapyboje renkasi veiksmą ar kuria japonų maniera. Godos darbus jis vertino kaip fotorealizmą ir net pajuokavo, jog jam gaila dukros, kuri prie darbo sėdi dirbtinėje šviesoje kelias dienas.

Editos Mikelionienės nuotr.

Parodos lankytojai, bičiuliai Godai dovanojo augalus, kuriuos galbūt jai būtų įdomu nupiešti ar nutapyti. Godai dovaną perdavė vicemerė I. Varzienė, kuri dėl asmeninių priežasčių atvykti negalėjo, tačiau prisipažino parodą mačiusi uždaresnėje erdvėje.

Aplankyti Godos Balbieriūtės parodą „Sėlos“ muziejaus menėje bus galima iki gruodžio pabaigos.

Edita MIKELIONIENĖ

„Biržiečių žodis“

Tags:

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.