Policijos tyrėja bus teisiama dėl netinkamo tarnybinių pareigų atlikimo

2017-10-30 | Kategorija: Krašto naujienos

Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroras Robertas Diksa perdavė į teismą baudžiamąją bylą, kurioje 38 metų Biržų rajono policijos komisariato tyrėja L. Z. kaltinama dėl nusikalstamo nerūpestingumo netinkamai atlikusi tarnybines pareigas. Įtariama, kad į iškvietimą atvykusi pareigūnė nesulaikė girto smurtaujančio vyro, o šis policiją kvietusiai sugyventinei atkeršijo ugnimi.

Ikiteisminį tyrimą šioje byloje atliko Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Imuniteto skyriaus pareigūnai, o jiems vadovavo Panevėžio apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras Robertas Diksa.

Tyrimo duomenimis, šiemet vasarį budėjusi L. Z. kartu su kolege buvo iškviestos į daugiabutį Biržuose. Ten gyvenanti jauna moteris paskambinusi policijai pranešė, kad buvęs sugyventinis ją išvakarėse sumušė, o dabar atėjęs neblaivus grasina atimti mažametį vaiką.

Nuvykusios pareigūnės nurodytame bute rado tik neblaivų vyrą, laikantį ant kelių vaiką. Jo buvusi sugyventinė, mažamečio motina, išsigandusi slėpėsi pas kaimynus ir grįžo tik policininkių pakviesta.

Vėliau nukentėjusioji artimiesiems ir pareigūnams pasakojo, kad viena iš atvykusių policininkių, L. Z., akivaizdžiai palaikė smurtautojo pusę. Nors moteris jai papasakojo, kad išvakarėse sugyventinis prieš ją smurtavo ir parodė mėlynes, pareigūnė į tai nereagavo, teigė, kad vakar ir reikėjo kviesti policiją. Palaukusios, kol vyras iš sugyventinės namų pasišalins, policininkės išvyko, pasiūliusios užsirakinti duris ir jo neįsileisti.

Kartu su L. Z. minėtą dieną patruliavusi patrulė ikiteisminį tyrimą atliekantiems pareigūnams teigė, kad kolegės elgesys jai buvo nepriimtinas, tačiau jai prieštarauti nedrįso, kadangi L. Z. buvo ekipažo vyresnioji, turinti daugiau patirties. Grįžusios į policijos komisariatą, policininkės dokumentuose pažymėjo, kad informacija dėl smurto artimoje aplinkoje nepasitvirtino.

Praėjus maždaug porai valandų po policijos ekipažo išvykimo, užsiliepsnojo pareigūnų pagalbos prašiusios biržietės sandėliukas, esantis namo kieme. Jį padegė buvęs sugyventinis. Gaisro pasekmės galėjo būti tragiškos, jei ne kaimynų pastabumas – šie laiku pastebėjo iš sandėliuko rūkstančius dūmus ir liepsnas nuslopino.

Pasak ikiteisminiam tyrimui vadovavusio prokuroro R. Diksos, dėl teisiamosios L. Z. galimai netinkamai atliktų tarnybinių pareigų žalos patyrė ne tik policijos pagalbos ieškojusi moteris, tačiau ir valstybė, policija. „Mano nuomone, dėl tyrėjos veiksmų ne tik nukentėjo moters turtas, bet ir geras policijos pareigūnų vardas. Nesulaikius neblaivaus smurtautojo, jam atsirado galimybė daryti naują nusikalstamą veiką – sunaikinti svetimą turtą visuotinai pavojingu būdu ir tuo pačiu buvo suduotas smūgis visuomenės pasitikėjimui policija“, – sakė prokuroras.

Byla perduota nagrinėti Biržų rajono apylinkės teismui.

Gen.prokuratūros inf.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.