Didžiausią Lietuvos dvarą puola žiurkės

2017-10-27 | Kategorija: Kaimynai

Įpusėjus rudeniui, o ypač artėjant žiemai, didžiausio Lietuvoje Pakruojo dvaro grožis, šimtametė elegancija bei vykstantys įvykiai pradėjo bauginti praeivius ir atvykusius turistus. Čia artėjant žiemai priviso visas būrys žiurkių.

Pastebėta, kad dvaro erdvėse, ypač istoriniame parke ir teritorijoje laksto cypaudamos, milžiniskos žiurkės,  priverstamos atvykusius svečius aiksčioti iš siaubo ir liuoktelėti ant suoliukų ar artimiausios dvaro tvoros.

Užleidus kelią bėgančioms būtybėms ir paklausus ant tvoros užšokusio žmogaus, paaiškėja, kad Pakruojo dvaras jau nuo rudens pradėjo ruoštis ypatingoms Kalėdoms, o šie iš pradžių šiurpinantys vaizdai yra tik naujojo spektaklio „Spragtukas“ dalis, kuris bus pristatytas atvykusiems svečiams visu grožiu ir intrigomis nuo gruodžio mėnesio, kiekvieną savaitgalį.

Pagal E. T. A. Hofmano pasaką „Spragtukas ir pelių karalius“ bei Romano Dudniko scenarijų parengtas teatralizuotas nuotykis nukels į vaikystės fantazijų pasaulį. Dvare „Spragtuko“ pasaka kviečia kiek kitokiam susitikimui ir čia veiksmas nebus apribotas vien scena, o įtrauks į veiksmą ir atvykusiuosius, bent trumpam sugrąžindamas į vaikystę.

Pakruojo dvaras – didžiausia Lietuvoje išlikusi dvaro sodyba. Čia kiekvieną savaitgalį vyksta Gyvojo muziejaus programa, kurioje atkuriamas XIX a. pab. – XX a. pr. dvaro gyvenimas ir lankytojai tampa praeities dvaro gyventojais, iškalbingoje ir kūrybingoje atmosferoje išgyvenantys dvariškus užsiėmimus ir akimirkas.

 

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.