Skilinėjanti Biržų kultūra

2017-10-20 | Kategorija: Tema

Mero Valdemaro Valkiūno požiūris į rengiamą knygą apie Biržus peržengė rajono ribas. Mero žodžius, jog knyga, kurioje spausdinami įžymių iš Biržų kilusių kūrėjų tekstai, yra antikultūriška ir šizofreniška, cituoja televizijos laidos ir interneto portalai. Tokiu požiūriu savo komentaruose baisisi būrys šalies menininkų. Praėjusį pirmadienį posėdžiavusi rajono Visuomeninė kultūros taryba, prieš metus pritarusi knygos leidimui, dabar balsavo, ar verta šią knygą paleisti į pasaulį. Nuomonės išsiskyrė.

Knygos, sukėlusios tiek ginčų, viršelio maketas.

Pagyros ir kritika

Visuomeninė kultūros taryba aptarti knygos apie Biržus maketo bei kultūrinio Biržų gyvenimo rinkosi kultūros židinyje – „Sėlos“ muziejaus parodų salėje. Visuomeninei kultūros tarybai vadovaujanti vicemerė Irutė Varzienė tarybos narius kvietė pasakyti argumentuotą nuomonę apie knygos maketą, atsiribojus nuo žiniasklaidos paviešintų įvykių, ir balsuoti, ar verta šią knygą spausdinti.

Pirmiausia I. Varzienė prašė pasisakyti Jurgita Ratkevičienę, kaip nešališką vertintoją, nes ji nedirba valstybinėje įstaigoje.

 1. Ratkevičienė knygą įvertino palankiai: dizainas labai geras, o fotografijos – fantastiškos, tačiau dėl tekstų kilo abejonių. Ji pasigedo knygos autorės koncepcijos įžangoje, tad sunku vertinti, kodėl ji pasirinko vienus, o ne kitus tekstus. Neaišku, pagal kokius kriterijus parinkti dailininkų darbai, kurių siužeto motyvas panašus. J. Ratkevičienė svarstė: galbūt reikėtų diskutuoti su pačia knygos sudarytoja, kuri pateiktų savo argumentus ir po to galbūt nebereikėtų diskusijų. Tarybos narė siūlė parašyti išsamesnę knygos recenziją, kurią bus galima pridėti prie posėdžio protokolo.
 2. Varzienė teiravosi, ar Tarybos narė norėtų knygoje matyti kitų autorių kūrinius, J. Ratkevičienė sakė, jog tekstai turėtų būti tų pačių autorių, tik stipresni. Anot J. Ratkevičienės, būtų nedovanotinas aplaidumas nepanaudoti šių kūrėjų tekstų.

Antra kalbėjo Indra Drevinskaitė-Žilinskienė: „Mane domina vienas klausimas: kur buvo Kultūros taryba, kai buvo rengiamas knygos maketas? Prašau neįsižeisti, bet iš Kultūros tarybos narių yra žmonių, kurie bendrauja, ir kurie lieka nuošaly. Knyga yra gera, bet ji ne reprezentacinė. Man pritrūko detalių, skirtų šimtmečiui. Dizainas labai patiko, nuotraukos taip pat. Ji skirta intelektualiam ratui. Ją norėčiau turėti, bet dovanoti kitam žmogui – ne. Jos negali siūlyti žmogui, kuris nieko bendra neturi su Biržais. Tokios mano mintys. Maloni knyga“.

 1. Drevinskaitei-Žilinskienei prieštaravo Visuomeninės kultūros tarybos narė Edita Lansbergienė: knyga – autorinė, todėl tarybos nariai negali būti bendraautoriais, taryba gali svarstyti galutinį produktą. Anot E. Lansbergienės, tai ne lankstinukas apie alų ir smegduobes, o apie tai, kokius žmones užaugino Biržų žemė, parodomi kultūriniai Biržai. E. Lansbergienė sutiko su nuomone, jog knygos įžanga silpna, tačiau ji už tai, kad knyga būtų išleista pateikus pastebėjimus, taisytinas vietas. Galbūt dailė šioje knygoje atsirado nuošaly?
 2. Varzienė kalbėjo, jog knygos koncepcija autorei buvo pateikta labai aiški: pristatyti dabar kuriančius biržiečius ir jų santykį su Biržais per tekstus.

Visuomeninės kultūros tarybos narė Rima Zuozienė knygoje pasigedo muzikų. Anot R. Zuozienės, knyga galėtų būti išsamesnė. Tekstai –  puikūs, skaityti juos buvo įdomu. Tačiau jie skirti intelektualiam ratui.

„O ką laikyti masėmis?“ – svarstė J. Ratkevičienė.

Romas Lesevičius kalbėjo, jog knygos dizainas jam patinka, fotografijos meniškos, tačiau norėtųsi, kad jose nebūtų vaizduojamas tarybinis skurdas. R. Lesevičius manė, kad knyga bus skirta platesniam ratui. Jis pateikė kai kurių pastabų dėl teksto apie teatrų festivalį.

Itin daug pastabų dėl knygos išsakė dailininkas Vidmantas Jažauskas. Pirmiausia jis pasidžiaugė, jog knygoje yra daug autorių, kurie vienaip ar kitaip yra susiję su jo gyvenimu. Jo nuomone, knyga neatrodo labai šiuolaikiška. Vizualinė medžiaga Biržus prilygina provincijos miesteliui. Anot V. Jažausko, fotografė gera, tačiau ką reiškia nufotografuotas geležinkelyje stovintis bokštas? Tokių galima rasti visur. Ar nuo tokių vaizdų pakilsim? Anot V. Jažausko, tai snobiškas dalykas, o intelektualas tokių vaizdų yra matęs tūkstančius. Nėra vieningo stiliaus. Knygos viršelį V. Jažauskas vadino špargalke. „Labai gerbiu Irutę Varzienę, bet vadovausiuosi žodžiais, jog tiesa didesnis draugas. Gal tai ir literatūrinis almanachas, bet negalima su dailininkais daryti bet ką. Dailininkai ir jų darbai atrinkti be jokių paaiškinimų. Nežinia, kur tautodailininkų, kur profesionalų darbai. Su knygos sudarytoja Aušra Kaziliūnaite bendrauti neišėjo, ji mandagiai atsisakinėjo pagalbos“.

Rima Briedienė kalbėjo trumpai: knygoje sudėtų tekstų autoriai yra apdovanoti prestižinėmis premijomis. Svarbu, kad ši kūryba surinkta į vieną vietą. R. Briedienės nuomone, tai nėra knyga, skirta intelektualams, joje daug ko įdomaus rastų kiekvienas biržietis.

 1. Varzienė Visuomeninės kultūros tarybos nariams perdavė menininko A. Balbieriaus nuomonę, jog knygos branduolys labai geras, tam tikrų niuansų yra, tačiau tai – autorinė knyga ir jokia komisija autorei negali nurodinėti. Kiekvienas turi teisę klysti. I. Varzienė, apibendrindama diskusiją, sakė, jog knyga gera, bet jos pradžia yra sekli. I. Varzienė išvardino visus knygos sudarytojos Aušros Kaziliūnaitės apdovanojimus ir įvertinimus.
 2. Jažauskas bandė prisiminti skandalą, į kurį buvo pakliuvusi knygos sudarytoja ir svarstė, ar nuo to knyga laimės. J. Ratkevičienė jam oponavo: Sigito Gedos poezija nesumenko dėl to, kad jis buvo alkoholikas.
 3. Drevinskaitė-Žilinskienė siūlė šią knygą vadinti ne meno, o literatūros rinktine.

Patariamąjį balsą turinti Visuomeninė kultūros taryba balsavo. Už tai, kad knyga būtų išleista, balsavo R. Zuozienė, I. Varzienė, J. Ratkevičienė, R. Briedienė, E. Lansbergienė. Susilaikė V. Jažauskas, I. Drevinskaitė-Žilinskienė, R. Lesevičius.

 1. Varzienė apgailestavo, kad svarstant knygos maketą sunku buvo atsiriboti nuo užteršto vertinimo lauko, kuris išplaukė viešumon. Ji teigė, jog knygai pinigų iš Savivaldybės nebereikalaus, nes nori apsaugoti kūrėjus, kurių pavardės dabar visur minimos. Knygai leisti ieškos rėmėjų.

 

Kultūrą – į gatvę

Antroje pasitarimo dalyje tarybos nariai kalbėjo apie kultūrinį Biržų gyvenimą ir kaip jį padaryti aktyvesnį. I. Varzienė prisiminė miesto šventę, kur labai vykusiai buvo išnaudota Rotušės gatvės erdvė ir už tai dėkojo Boriso Dauguviečio mėgėjų teatro režisierei Vitai Vorienei. I. Varzienė gyrė „Sėlos“ muziejaus, Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos populiarėjančius renginius. I. Varzienė pripažino, kad vis dar mažai rajone renginių, skirtų jaunimui. Ji prašė teikti pasiūlymų, galbūt kitų metų biudžete būtų galima iš anksto numatyti eilutę gerai idėjai įgyvendinti.

 1. Lesevičius sakė, jog jaunimo nėra daug, jie nori žinomų atlikėjų koncertų, tačiau kai jie atvažiuoja, žiūrovų daug neateina. R. Lesevičius svarstė, kad galbūt geriau būtų investuoti į vieną ar du gerus renginius, nei į kelis mažesnius. „Žaldokynės krašto“ festivalyje jaunimui skirti renginiai atrodo nykiai.

Išeitį siūlė I. Drevinskaitė-Žilinskienė. Jos manymu, situaciją išgelbėtų gatvės menas. Gal būtų galima surengti gatvės meno festivalį? Į jį ateitų ir jaunimas, ir vyresnio amžiaus žmonės.

 1. Varzienė sakė, jog miesto šventėse gatvės meno elementų yra buvę. E. Lansbergienė sutiko, jog reikia išlįsti iš pastogių, bet reikia ir numatyti, kad tokią šventę gali išprausti lietus, todėl reikia numatyti alternatyvas.
 2. Varzienė svarstė: galbūt jaunimo renginiams reikia ypatingos sklaidos, galbūt kiekybę turėtų nugalėti kokybė?
 3. Zuozienės nuomone, visi kultūros žmonės daro daug gražių dalykų, tačiau norint, kad juose būtų žmonių, reikia dėti konkrečių pastangų, paskelbti neužtenka.
 4. Lesevičius sakė pritariantis gatvės meno renginiams, tačiau tam reikia geros techninės bazės: įgarsinimo, scenos ir pan.
 5. Drevinskaitė-Žilinskienė sakė, jog į Biržus atvykę turistai pasigenda veiklos vakarais. Kodėl Kalėdų laikotarpiu miesto centre kasdien nevyksta renginiai, kalėdinės mugės? Pašnekovė citavo R. Zemkausko žodžius, jog žmonės turi miestą valdyti, o ne miestas žmones.
 6. Jažauskas kreipėsi į muziejininkus, prašydamas atkreipti dėmesį į dabartinių dailininkų darbus, juos skaitmeninti, surašyti dailininkų pasakojimus, nupirkti… E. Lansbergienė sakė, jog pirkti menininkų darbams neužtenka biudžeto pinigų. Pavyksta nupirkti vieną kitą darbą. Anot V. Jažausko, Biržuose nėra sieninės tapybos, skulptūrų. Jam kiti tarybos nariai siūlė pasitelkti tam mokinius. Tačiau V. Jažauskas atsakė, jog miestą puošti – ne darželinukams.

 

Edita MIKELIONIENĖ

„Biržiečių žodis“

 Editos Mikelionienės nuotr.

11 komentarų to “Skilinėjanti Biržų kultūra”

 1. Rinkėja parašė:

  Bandysiu baigt Šiaulių pedagoginį, pinigus tai moku. Aš niekur neskubu, kol baigsiu bakalaurą, jau magistrą tikriausiai bus galima nusipirkti maximoj prie kasų. Va tad į bet kokio viršininko darbą stosiu Biržuos.

 2. Rinkėja parašė:

  Reikia suprasti, kad Jurgita pasamdyta Varzienės, nes neberanda kuo manipuliuoti. Sėdi Biržų eruditai nosis nuleidę ir prasižioti bijo prieš pieninės laborantę. Nuo kurio laiko jau ji tapo tokia protinga, kad gali kitus vertinti, teisti ir piršti savo nuomonę. Labai negražūs žaidimai ir tiek.

  • Skaitytojas parašė:

   Įdomu, kokio išsilavinimo 'rinkėja' ? O protingam skaitytojui prieš jo valią niekas nuomonės neįpirš.

 3. tai ar parašė:

  Tai ar ne biržiečiai patys išsirinko merą?

 4. pienė parašė:

  Labai nustebino Varzienės palaikymo komanda. Ar čia ne ta pati Ratkevičienė, kur pieninėj laborante dirbo. Nors prie dabartinės valdžios karjerų šuoliai stulbinantys, bet nemanau, kad Jurgitos nuomonė jau ant tiek kompetentinga, kad būtų galima Varzienei remtis jos nuomone ir skelbti viešai absoliučiai neginčijamą.

 5. Algirdas parašė:

  Algirdas
  Sumanius leisti reprezentacinį leidinį apie Biržus, kraštą ir žmones, savivaldybei vertėjo paskelbti viešą konkursą. Jame dalyvavę 3 ar 5 pretendentai būtų pateikę leidinio projektus, kuriuos galėjo vertinti kad ir ta pati Visuomeninė kultūros komisija. Atrinkus tinkamiausią projektą, gal pareiškus pageidavimą jį dar pagerinti, su projekto laimėtoju būtų pasirašyta sutartis. Po to – darbas ir knyga, kuria, tikiuosi, nenusiviltų nei meras, nei biržiečiai.
  Manyčiau, kad A. Kaziliūnaitės parengtos knygos maketą savivaldybė galėtų paskelbti savo tinklalapyje, tuomet komentatoriai galėtų vadovautis savo nuomone, o ne kitų žmonių, dažnai suinteresuotų, vertinimais. Manau, kad šis tekstų rinkinys (iki antologijos ar almanacho jam toli) gali išvisti dienos šviesą, bet jis reprezentuotų iš anksčiau skelbtų knygų atrinktomis ištraukomis tik dalį mažiau ar daugiau su Biržais susijusių intelektualų. Manau, kad teisingos Jažausko pastabos. Pristatant biržiečių dailininkų kūrinius, vertėjo pateikti nors trumpą informaciją apie jų autorius, nes tikriausiai Lietuvoje (o ši knyga skiriama ne vien biržiečiams) jie nėra labai gerai žinomi. Detaliau susipažinęs su tekstais, aptikau faktinių netikslumų, korektūros klaidų. Jeigu tai jau galutinis variantas, prieš šios knygos spausdinimą (suprantama, mecenato ar mecenatų lėšomis) vertėtų tuos netikslumus ištaisyti.

 6. tautinykas parašė:

  Nuuuu, šiandien Griciūnienė duoda ŠR. Kažkada buvusi mirtina Varzienės gerbėja, po rinkimų susimetusi su konservatoriais ir baisingai jais pasipiktinusi, kad su tokiu Valkiūnu šie susidėjo, dabar atvirkščiai užgiedojo. Arba dar nori vicemere pabūt, ar į Muzikos mokyklos direktorės vietą taiko. Jeigu antras variantas, tai pensininkė Zuozienė, balsuodama Kultūros taryboje,už Varzienę, sau kryžių padėjo

  • Pažįstantis abi parašė:

   Taigi Griciūnienė ir Varzienė absoliučiai skirtingose kategorijose: Varzienė buvusi bene geriausia rajono literatūros mokytoja,o apie Griciūnienės kaip mokytojos pasiekimus nėra tekę nieko girdėti,tai,manau ir politikoje šių moteriškių mąstymai,manau,nelygintini…apie kokią direktorės vietą pastaroji galėtų mąstyti?

   • tautinykas parašė:

    Kaip dalyko specialiste provincijoje Varzienė atrodė neblogai, bet ji buvo ir direktoriaus pavaduotoja, o "Atžalyne" ugdymas buvo bene prasčiausias rajone… Apie meravimą išvis nėr ko kalbėt. O Griciūnienė vestuvėse groja ir ar ne jai už draugystę jai Varzienė modern vargonėlius pasuko.

 7. biržietis parašė:

  O ar tie visi kultūrininkai nepagalvojo, kad spręsti išleisti knygą ar ne, turėtų ne vien tik jie, o ir daugiau žmonių. Jei neklystu tai lėšos tam reikalui buvo numatytos iš biudžeto, o biudžetas tai ne vien kultūrininkų. Galima būtų knygą pristatyti viešai ir išklausyti daugiau biržiečių nuomonių, o dabar taip išeina, kad vos keli žmonės nusprendžia kokia turi būti ta knyga. Labai teisingai pastebėjo gerb. Jažauskas dėl nuotraukų. Ir bendrai, mano nuomone, knyga turėtų būti įdomi ne tik siauram ratui literatūros gerbėjų, o ir plačiajai visuomenei, kad nuotraukos tikrai trauktų akį, o tekstai būtų suprantami ir paprastesniems žmonėms.

 8. Menininkas parašė:

  Du proto "bokštai" protais nebepasidalina,gal reikia jau eiti (velniop).

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.