Konstitucijos diena – su lietuvišku kinu

2017-10-16 | Kategorija: Renginiai

Spalio 25 d., trečiadienis, 17.30 val. „Emilija iš Laisvės alėjos“. Skirta Konstitucijos dienai. Lietuva, 2017 m., drama, 2 val. 02 min. Režisierius D. Ulvydas.

 Filmo veiksmas susijęs su neramumais, vykusiais Kaune 1972 m. po Romo Kalantos susideginimo. Į juos atsitiktinai įsivelia pagrindinė filmo herojė Emilija, gavusi paskyrimą į Kauno dramos teatrą. Mergina suiimama sovietinių jėgos tarnybų ir patenka į pareigūno Leono rankas. Vyrą tiesiog apsėda Emilijos turima juoda knygelė, dėl kurios pareigūnas nuolatos seka jauną merginą. Naujieji merginos namai – dramos teatras – taip pat nėra rami užuovėja. Čia pilna intrigų, konkurencijos ir baimės, ypač tada, kai režisierius Marius nusprendžia statyti pjesę apie sukilimo dalyvę Emiliją Pliaterytę. Istorijoje kalbama apie pasipriešinimą ir kovą, kylančią iš laisvės troškimo. Apie gyvą viltį ir nemirtingą meilę, kylančią iš laisvės ilgesio.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.