Intelektiniai žaidimai suaugusiesiems apie istoriją, mokslą ir kultūrą!

2017-10-16 | Kategorija: Krašto naujienos

Vedėjas Vytaras Radzevičius.

Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų inicijuojamas projektas „Protų kovos: kada ir kodėl?“ skirtas populiarinti istoriją, tikslingai aktualinti žinias apie skirtinguose Lietuvos muziejuose saugomas kultūros paveldo vertybes, viešinti informaciją apie jas, stiprinti pilietiškumą, skatinti glaudesnę komunikaciją tarp atminties institucijų, įtraukiant ir regionų bendruomenes bei ugdyti prasmingo kultūrinio laisvalaikio praktiką. 

Kaip sudalyvauti:
Susiburkite į komandas po 5 asmenis ir registruokitės į žaidimus savo mieste / regione.
Komandą gali sudaryti 3–5 žmonės.

Dalyvavimas nemokamas

Jūsų laukia 5 turai po 10 klausimų apie muziejininkystę, archeologiją, kultūros paveldą, įdomybes ir Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės istoriją, politiką, asmenybes bei kultūrą.

Žaidimų kalendorius:
Spalio 20 d. Biržai 16.00 val. (Biržų krašto muziejus „Sėla“, J. Radvilos g. 3, Biržai)

FINALAS Lapkričio 17 d. Vilnius 19.00 val. (Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Katedros a. 4, Vilnius)

Registracija į turus muziejuose: https://goo.gl/forms/tx8CBeEVs9Z3d5882

Daugiau informacijos el. p. renginiai@valdovurumai.lt arba tel. (8 5) 262 0067

Organizatorius: Valdovų rūmų muziejus

Partneriai:
Žemaičių dailės muziejus (Plungė)
Alytaus kraštotyros muziejus (Alytus)
Biržų krašto muziejus „Sėla“ (Biržai) 
Lietuvos Prezidento K. Griniaus memorialinis muziejus (Marijampolė) 
Kauno miesto muziejus (Kaunas) 

Rėmėjai: 
Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija
UAB „Lrytas“

Finansuoja:
Lietuvos kultūros taryba
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.