Sporto naujienos

2017-10-06 | Kategorija: Krašto naujienos

Tradicinės varžybos

Rugsėjo 29 dieną Pačeriaukštės Petro Poškaus pagrindinės mokyklos stadione aštuonioliktą kartą vyko tradicinės signataro Petro Poškaus taurės lengvosios atletikos varžybos.

Varžybose dalyvavo Pasvalio Svalios bei mūsų rajono Medeikių, Papilio, Kratiškių ir Pačeriaukštės Petro Poškaus pagrindinių mokyklų komandos. Jaunieji sportininkai varžėsi šuolio į aukštį, į tolį, 60, 800 ir , 1000 metrų bėgimo bei estafečių rungtyse. Daugiausia medalių iškovojo Pačeriaukštės Petro Poškaus pagrindinės mokyklos sportininkai.

Futbolininkai laimėjo

Savaitgalį „Širvėnos“ futbolininkai namuose žaidė su Šiaulių „Juventa-99“. Biržiečiams pasisekė – jie laimėjo 1:0. Lemtingą įvartį antrojo kėlinio pradžioje komandai pelnė Ignas Kurklietis.

Laimėjimas Lenkijoje

Tarptautiniame turnyre Grantas Strelčiūnas laimėjo II vietą. Asmeninė nuotr.

Rugsėjo 29–spalio 1 dienomis Varšuvoje (Lenkija) vyko tarptautinis dziudo turnyras, kuriame dalyvavo ir biržiečiai. Geriausiai pasirodė Grantas Strelčiūnas. Jis pralaimėjo tik finalinę kovą sportininkui iš Čekijos ir savo svorio kategorijoje užėmė II vietą. Turnyre dalyvavo 1617 sportininkų iš 30 šalių (U-17, 418 dalyvių). G. Strelčiūną treniruoja Alfredas Kuprevičius ir Mindaugas Simėnas.

„Biržiečių žodžio“ informacija

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.