,,Protų mūšiai“ – Biržų krašto muziejuje

2017-10-05 | Kategorija: Renginiai

Kviečiame visus inicijuoti istorijos žinovų komandų sudarymą ir dalyvauti „Protų mūšio“ Aukštaitijos regioniniame etape.

SPALIO 20 d. (PENKTADIENĮ) 16 VAL.

 BIRŽŲ KRAŠTO MUZIEJUJE „ SĖLA“ (J.RADVILOS G. 3, BIRŽAI)

Valdovų rūmų muziejaus inicijuotas projektas „Protų mūšiai“, tai intelektinis žaidimas apimantis penkis etnografinius šalies regionus, kurio metu yra tikrinamos žinios apie Lietuvos istoriją ir paveldą.

Spalio–lapkričio mėnesiais vyksiančios kovos suburs komandas iš skirtingų Lietuvos regionų kautis dėl patekimo į finalinį mūšį vyksiantį lapkričio 17 d. Valdovų rūmuose. Protų mūšių vedėjas Vytaras Radzevičius.

Susiburkite į komandas po 5 asmenis ir registruokitės į žaidimą ir smagiai bei intelektualiai praleiskite spalio 20 dienos vakarą Biržų krašto muziejuje!

Pradžia 16 val.

Komandas, norinčias dalyvauti Aukštaitijos regiono ture, prašome registruotis telefonu: 8 (450) 33390 arba el. paštu l.kuncyte@birzumuziejus.lt

Dalyvavimas nemokamas.

Laukiame Jūsų!

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.