Paukščiai – ambasadoriai garsina Lietuvos vardą

2017-10-05 | Kategorija: Verta žinoti

Lietuvos ambasadoriai – juodųjų gandrų jaunikliai. VšĮ “Gamtosaugos projektų vystymo fondas” archyvo nuotr.

Pirmieji paukščiai – akredituoti Lietuvos ambasadoriai – pakilo į kelią. Kauno vardu pavadintas erelis rėksnys patinas, kuriam uždėtas GPS siųstuvas, rugsėjo 6 d. kirto Lietuvos-Baltarusijos sieną. Vėliau jis perskrido Baltarusiją, Ukrainą, Moldovos pakraštį, Rumuniją ir Bulgariją. Šiuo metu Kaunas skrenda virš Turkijos (spalio 3 d. informacija). Kitas paukštis – erelio rėksnio patelė vardu Metida – Lietuvą paliko tik rugsėjo 18 d. Metida išskrido palei Lenkijos-Baltarusijos sieną, toliau perskrido Ukrainą ir šiuo metu (spalio 3 d. duomenys) yra pietų Ukrainoje prie Moldovos sienos. Trečias paukštis iš Šilutės r. – erelio rėksnio jauniklis Nemunas – rugsėjo 24 d. išskrido iš Lietuvos ir skrisdamas palei Baltijos jūros pakrantę (spalio 1 d. informaciją) jau pasiekė Vokietiją. Skrisdami į savo žiemojimo vietas šie paukščiai neš Lietuvos vardą per visas savo kelyje aplankytas šalis.

Lietuvos ambasadorių – jūrinių erelių jaunikliai lizde. VšĮ “Gamtosaugos projektų vystymo fondas” archyvo nuotr.

„Paukščių – Lietuvos ambasadorių“ projektas yra skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100 metų jubiliejui paminėti. Entuziastų ornitologų sugalvoto ir savo lėšomis bei laisvalaikiu įgyvendinamo projekto tikslas – garsinti Lietuvos vardą pasitelkiant migruojančius paukščius, o kartu prisidėti prie saugomų paukščių rūšių tyrimų bei atkreipti visuomenės dėmesį į paukščių apsaugą. Projekto metu 2017-2018 m. planuojama visuose Lietuvos etnografiniuose regionuose patikrinti 120-160 senų ir surasti naujas saugomų paukščių rūšių lizdavietes.

Paukščių ambasadorių žiedavimas reikalauja daug specialaus pasiruošimo. VšĮ “Gamtosaugos projektų vystymo fondas” archyvo nuotr.

Kasmet milijonai Lietuvos paukščių migruoja į įvairias Europos šalis, Aziją, nemažai jų pasiekia Afrikos žemyną. Tai savotiški mūsų šalies ambasadoriai. Dalis sparnuočių ant savo kojos turi žiedą – lietuvišką „pasą“ su Kauno zoologijos muziejaus adresu. Vidutiniškai per metus Lietuvoje apžieduojama 80 000 paukščių. Pakartotinai juos sugavus gaunama vertinga informacija apie paukščių migracijas, tačiau tokių aptikimų būna tik apie 2 %. Daug efektyvesnis būdas yra žymėti paukščius spalvotais žiedais, mat juos pastebėti ir įrašą nuskaityti galima nesugaunant paukščio, per atstumą nuskaitant žiūronais, teleskopu ar nufotografavus. Šiuos paukščius vadiname specialiaisiais Lietuvos ambasadoriais, nes iš toli pamačius žiedo spalvą, galima pasakyti, kurioje šalyje paukštis sužieduotas. Projekto metu planuota tokiais žiedais apžieduoti iki 200 saugomų paukščių jauniklių. Pirmieji projekto metai buvo išties sėkmingi ir su savanoriška kitų ornitologų pagalba buvo apžieduoti net 149 paukščiai: juodieji gandrai, jūriniai ereliai, mažieji ereliai rėksniai, ereliai žuvininkai, juodieji ir rudieji pesliai. Specialiuosius ambasadorius 2017 m. žiedavo D. Dementavičius, D. Musteikis, D. Norkūnienė, D. Norkūnas, S. Rumbutis, D. Stončius, R. Treinys. Sulaukta ir pirmųjų žinių iš specialiųjų ambasadorių: netoli Vilniaus birželio mėn. apžieduotas juodojo gandro jauniklis rugpjūčio pabaigoje buvo nufotografuotas Vengrijoje.

Ereliui rėksniui dedamas GPS siųstuvas. VšĮ “Gamtosaugos projektų vystymo fondas” archyvo nuotr.

Visgi bene svarbiausi yra Lietuvos vardą garsinantys akredituoti ambasadoriai – paukščiai su GPS siųstuvais. Su siųstuvą turinčiu paukščiu nuolat palaikomas ryšys, kurio metu gaunama informacija apie tikslią jo buvimo vietą, skrydžio maršrutą, sustojimus ir juose praleistą laiką. Šis metodas nėra pigus, nes vienas toks siųstuvas su ryšio palaikymu kainuoja daugiau kaip 1000 eurų. Įgyvendinant „Paukščių – Lietuvos ambasadorių“ projektą planuojama siųstuvus uždėti dešimčiai paukščių. Pirmiesiems trims tokiems ambasadoriams – siųstuvus padovanojo „Žabolienė ir partneriai METIDA“, UAB Ornitela ir Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus.

Erelis rėksnys, pavadintas Kaunu, šiuo metu jau perskrido Ukrainą. Jo buvimo vieta žinoma iš prie nugaros pritvirtinto GPS siųstuvo. VšĮ “Gamtosaugos projektų vystymo fondas” archyvo nuotr.

Ar Lietuvos vardą garsins daugiau sparnuotų ambasadorių, priklauso ir nuo Jūsų – paremkite projektą apsilankę www.padekime-ereliams.lt ar Padėkime ereliams Facebook paskyroje. Visą siųstuvo kainą parėmę asmenys ar įmonės nuolat gaus informaciją apie paukščio buvimo vietą bei galės jam išrinkti vardą. Ne mažiau svarbi ir nedidelė Jūsų parama, skirta kasdieniams šio projekto įgyvendinimo darbams.

Šį projektą įgyvendina VšĮ „Gamtosaugos projektų vystymo fondas“

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.