Lietuva prašo Europos Komisijos kompensuoti ūkininkams stichijos nuostolius

2017-10-05 | Kategorija: Visuomenė

Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis kreipėsi į Europos Komisijos pirmininką Žaną Klodą Junkerį su prašymu kompensuoti nuostolius, kuriuos šalies ūkininkai patyrė dėl pasėlius nusiaubusių liūčių.

„Su dideliu nerimu kreipiuosi į Jus dėl susidariusios sudėtingos situacijos Lietuvos žemės ūkio sektoriuje, kuri kilo dėl ilgalaikių liūčių. Labiausiai nukentėjusiems ūkiams gresia bankrotas, kasdien iš savivaldybių siunčiami vis nauji pranešimai apie ūkininkų patiriamus nuostolius. Dėl susidariusios kritinės situacijos prašome Europos Komisijos, atsižvelgiant į Europos Sąjungos teisės aktuose numatytas galimybes ir priemones (kurios padėtų likviduoti gamtinių stichijų padarinius) iš ES biudžeto skirti paramą nuo liūčių nukentėjusiems ūkininkų nuostoliams kompensuoti“, – rašoma premjero kreipimesi į Europos Komisijos vadovą.

Rugpjūčio–rugsėjo mėnesiais Lietuvoje iškrito maždaug dvigubai daugiau kritulių nei standartinė metinė kritulių norma. Dėl liūčių ir potvynių Vyriausybė paskelbė ekstremalią situaciją. Pagal šiuo metu turimus duomenis, apsemti ar neįvažiuojami plotai sudaro daugiau kaip 140 tūkst. hektarų žemės ūkio naudmenų. Iškritę krituliai sukėlė ilgalaikę žalą ūkininkams: žuvo dalis derliaus arba gerokai pablogėjo jo kokybė, kai kuriose savivaldybėse nenuimta daugiau kaip 50 proc. derliaus. Stichija palietė žemdirbius visos Lietuvos mastu, tačiau labiausiai nukentėjo Rytų Lietuvos savivaldybės. Žemdirbių patirti nuostoliai, šios dienos duomenimis, vertinami 40 mln. eurų.

ŽŪM inf.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.