Koks yra homo sovieticus žmogus?

2017-10-03 | Kategorija: Kultūra. Švietimas. Žiniasklaida

Sovietmetis – tai laikotarpis, kuris kiekvienam žmogui sukelia skirtingus jausmus. Šiuolaikinėje visuomenėje vis dar bandoma įvertinti, kokią žalą sovietmetis padarė ne tik kultūrai, bet ir pačiam žmogui. Yra nemažai straipsnių, mokslinių tyrimų apie sovietmečio laikotarpį, bet dar nebuvo ištirta homo sovieticus žmogaus jausmai. Kas yra homo sovieticus ir kaip ši sąvoka atsispindi lietuvių autorių kūriniuose?

Literatūrinį homo sovieticus portretą sovietmečio prozoje tyrė Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) lietuvių filologijos bakalauro studijų programos studentė Inesa Kvedaraitė. Savo tyrimą atliko remdamasi Vytauto Petkevičiaus kūriniu „Apie duoną, meilę ir šautuvą“, Vytautės Žilinskaitės  „Angelas virš miesto“ ir Ričardo Gavelio romanu „Jauno žmogaus memuarai“.

Jaunoji tyrėja pasakoja, kad tik parašiusi darbą suvokė tikrąją homo sovieticus sąvokos reikšmę. „Homo sovieticus – nevienalytis visomis prasmėmis. Vykdydama tyrimą suvokiau, kad nuo pradžios, tai yra – atšilimo, homo sovieticus keitėsi, evoliucionavo, įgavo tam tikrų charakterio savybių. Vienu sovietmečio laikotarpiu homo sovieticus galėjo turėti vienokias savybes, elgtis ir bendrauti vienaip, kitu laikotarpiu – visiškai kitaip. Tai labai įdomu ir priverčia susimąstyti, kodėl ir kokios aplinkybės tai nulėmė“, – pasakoja lituanistė.

Inesa Kvedaraitė teigia, kad tik literatūra gali įvertinti žmogaus vidinius išgyvenimus ir jausmus. „Kalbėdami apie literatūrinį paveldą turime paminėti ir svarų literatų palikimą, kuriame užfiksuotas sovietmečio visuomenės gyvenimas, elgsena, išvaizda, gyvenimo būdas, o svarbiausia, žmogaus tapatumo klausimas, išreiškiamas per vidinį žmogaus pasaulį, kuris atspindi to meto psichologinę, filosofinę atmosferą.“

Kokios homo sovieticus savybės atsiskleidžia kūriniuose? Vytautas Petkevičius romane „Apie duoną, meilę ir šautuvą“ išryškėja prisitaikantis, meluojantis, ieškantis sau naudos herojus. Vytautės Žilinskaitės satyrų rinkinyje „Angelas virš miesto“ bejėgis, palaužtas, bijantis ir meluojantis žmogaus tipas. Ričardas Gavelio romane „Jauno žmogaus memuarai“ dviveidis, ciniškas ir  praradęs savo tapatybę.

Apibendrindama Inesa teigia, kad: „Homo sovieticus, ištyrus mano nagrinėtus kūrinius, o taip pat remiantis novatoriška moksline literatūra – bijantis, meluojantis,  ciniškas, dviveidis, prisitaikantis, izoliuotas nuo pasaulio, susvetimėjęs, servilistiškas, apsimetinėjantis tarybinis žmogus.“

Vienas komentaras to “Koks yra homo sovieticus žmogus?”

  1. Saulis parašė:

    Pasiilgau palyginimo su žmogėdromis, ryjančiais mažus vaikučius ir jaunas nekaltas mergeles, ir visą tai užgeriančiais jų krauju… Palyginimai palyginimais, manau dalis tiesos yra, tik va neaišku kiek to palikimo atsinešėm iš Sovietinių laikų, o kiek to gero dar like nuo carinės baudžiavos, o žmonės visais laikais norėjo ir svajojo tiesiog gyventi. Kažkaip naiviai atrodo tokios išvados šiais globalizmo laikais.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.