Spalio mėnuo skiriamas organų donorystės ir transplantacijos temai

2017-10-02 | Kategorija: Verta žinoti

Europos tarybos iniciatyva Organų donorystės ir transplantacijos diena Europoje minima nuo 1996 metų, pirmasis jos paminėjimas įvyko Šveicarijoje, Ženevoje. Ir šiais metais kvietimas minėti šią dieną jau rugsėjį iškeliavo vėl iš Ženevos – iš Pasaulinės sveikatos organizacijos būstinės.

Kodėl tokiam svarbiam renginiui buvo pasirinkta būtent Šveicarija? Todėl, kad jos gydytojai stovėjo prie organų transplantacijos ištakų. Antai žymus chirurgas ir Nobelio premijos laureatas Theodoras Kocheris recipientui, kurio skydliaukės veikla buvo sutrikusi, transplantavo donoro skydliaukės audinį – ir tai laikoma tikru proveržiu medicinos istorijoje. Be to, šioje šalyje, Bazelio mieste įsikūrusioje farmacijos kampanijoje, buvo sukurti pirmieji imunosupresantai – vaistai, kurie stabdo transplantuotų organų atmetimo reakcijas ir be kurių neįsivaizduojama šiuolaikinė transplantacijos medicina. Nuo 1998 metų nutarta šios dienos minėjimą, kurį organizuoja Europos taryba, kasmet rengti vis kitoje Europos valstybėje, kad žinia apie organų donorystę sklistų kuo plačiau. Buvo sutarta, kad ši diena kasmet bus minima antrąjį spalio šeštadienį.

Europos organų donorystės ir transplantacijos diena yra vykusi ne tik Šveicarijoje, bet ir Belgijoje, Vokietijoje, Kroatijoje, Slovėnijoje, Vengrijoje, Čekijoje, Portugalijoje, Gruzijoje. Šiemet 19-osios Europos organų donorystės ir transplantacijos dienos ambasadorė – ir  vėl Šveicarija (Bernas).

Donorystės dienos minėjimo Europoje renginiai sulaukė didelio pasisekimo, todėl 2005 metų spalį, pritarus Pasaulinei sveikatos organizacijai, taip pat Šveicarijoje, Ženevoje, pirmą kartą buvo paminėta ir Pasaulinė organų donorystės diena.  

Minint šią svarbią dieną, vyksta visuomenei skirti renginiai – koncertai, varžybos, švietėjiškos akcijos. Tokių akcijų metu dalinama informacinė medžiaga apie organų donorystę, o kartais, kaip yra buvę Berlyne 2009 metais, buvo sukurti įspūdingo dydžio širdies, plaučių maketai, kuriuos lankytojai galėjo apžiūrėti ir iš vidaus. Renginiai įprastai sulaukia didelio visuomenės susidomėjimo – toks šios dienos tikslas ir yra – visuomenei priminti, kad organų donorystė yra kilnus veiksmas, o pritarti jam gali kiekvienas, sutikdamas po mirties tapti organų donoru.

Sutikimą donoro kortelei gauti galima pasirašyti internetu svetainėje www.transplantacija.lt

Kaip užpildyti sutikimą, rasite čia:

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.