Įamžintos pirmosios Biržų Radvilų kunigaikštystės mokyklos

2017-10-01 | Kategorija: Tema

Paminklų autoriai (iš kairės): Kęstutis Musteikis, Vytautas Jasinskas, Šarūnas Arbačiauskas ir Mindaugas Junčys. S.Eitavičienės nuotr.

Į antrąją pusę persiritę jubiliejiniai Reformacijos metai palieka vis daugiau atminimo ženklų. Pačioje rugsėjo pabaigoje Biržų krašte buvo atidengti net keturi paminklai pirmosioms šio krašto mokykloms, kurias daugiau nei prieš keturis šimtus metų fundavo tuomečiai žemės valdytojai – kunigaikščiai Radvilos.

Idėjos autorius Donatas Balčiauskas ir vicemerė Irutė Varzienė. ©selonija

Idėjos įamži nti pirmąsias reformatų mokyklas autorius, Reformacijos istorijos ir kultūros draugijos pirmininkas Donatas Balčiauskas sakė, kad ši mintis atėjusi besikalbant su profesore Inge Lukšaite apie prasmingą jubiliejaus paminėjimą. Tada ir kilusi mintis atminimo ženklais pažymėti pirmąsias mokyklas Radvilų kunigaikštystės žemėje. Radvilos, vieni aktyviausių Reformacijos šalininkų, fundavo savo žemėse ne vienos naujojo tikėjimo bažnyčios statybą – ir visada kartu su bažnyčia buvo statoma mokykla.

Paminklus kūrė skirtingi skulptoriai,  kurie kartu su miestelių seniūnais parinko ir vietą, kur paminklai turėtų stovėti.

Visą šį gana sudėtingą projektą įgyvendinti ėmėsi Biržų krašto  muziejus  ,,Sėla“ , kurio vardu buvo teikta Kultūros ministerijai paraiška finansavimui. Gavus pinigų būtent muziejaus darbuotojams teko visi organizaciniai darbai ir vargai, nuo projekto parašymo iki atidengimo iškilmių detalių. Būtent muziejuje buvo suburta darbo grupė, derinami paminklų projektai, pristatomi ir parenkami eskizai, vieta paminklams (kurią, pasirodo, ne taip jau paprasta ir gauti).  

Salamiesčio mokyklos direktorius pasinaudojo proga paskatinti moksleivius gerai mokytis. ©selonija

Pirmoji juostelė iškilmingai buvo perkirpta Salamiestyje, kažkada taip pat priklausiusiam Radviloms. Anais laikais mokykla buvo pačioje kryžkelėje, dabar jos nebelikę, tačiau iš Kupiškio laukų akmens iškaltas paminklas papuošė dabartinės mokyklos prieigas. Kupiškėnas skulptorius Vytautas Jasinskas sakė buvęs sumanęs kitokios formos paminklą, bet itin dažni šią vasarą lietūs sutrukdė menininko norams, tad teko juos  keisti  ir imti kitą akmenį.  Biržiečiai tvirtino labai nudžiugę,kai sužinojo, kad V.Jasinskas kurs paminklą.  ,,Žmogus, užaugintas Kupiškio žemės, viską pats žino, palikom Vytautui ir nesigilinom,“ – pasakojo Biržų krašto muziejaus ,,Sėla“ direktoriaus pavaduotoja Edita Lansbergienė, o direktorius Gintaras Butkevičius tvirtino, kad mažiausiai biržiečiai rūpinosi Kupiškiu, nes paminklo reikalai pateko į patikimas rankas. Tą patį tvirtino ir Biržų rajono savivaldybės vicemerė Irutė Varzienė, kuriai, kaip ji sakė, ant dūšios palengvėjo, sužinojus, kad Vytautas kurs paminklą. Pats skulptorius juokėsi, kad  retai kada pavyksta pastatyti paminklą be kraujo – ir šį paminklą statydamas  gerokai apsidaužęs nagus. Jo paminklas pilnas simbolių: žvakės, prie kurių tuo metu ir dar labai ilgai mokėsi Lietuvos vaikai, rašymo plunksna, o skaičiai, raidės ant ant paminklo primena, ką svarbiausia buvo būtina išmokti – skaityti, rašyti ir skaičiuoti.

Salamiesčio mokyklos direktorius Dalius Žvybas teigė, kad ir jis, ir visa mokykla didžiuojasi esanti viena seniausių Lietuvos mokyklų ir, kreipdamasis į savo auklėtinius, sakė, kad toks vardas įpareigoja visus geriau mokytis.

Prie paminklo Salamiestyje. ©selonija

Sveikinimo žodį tarusi Kupiškio kraštotyros muziejaus direktorė Violeta Aleknienė dėkojo visiems, kurių dėka šis atminimo ženklas atsirado – Kupiškio savivaldybės darbuotojams, Alizavos seniūnei, tiems, kurie iš balos traukė akmenį paminklui.

Iš Salamiesčio iškilmių dalyviai pasuko link buvusio kažkada svarbaus Radvilų miesto – Papilio, kur šalia reformatų bažnyčios jau laukė būrys miestelėnų, mokyklos vėliavomis nešini Papilio moksleiviai, svečiai.

Prie paminklo Papilyje. ©selonija

I.Varzienė pasakojo, kad kiekvienas dailininkas pats pristatinėjo darbo grupei  savo būsimos skulptūros eskizus  ir Papilio eskizas buvęs pats kukliausias, tačiau skulptorius Šarūnas Arbačiauskas  mokėjęs labai įtikinamai savo darbą pristatyti. Kaip ir Salamiestyje, Papilio miestelio paminklas gimė iš aplinkinių laukų akmens. Skulptorius sakė, kad jo paminklo idėja buvo parodyti, kaip per raštą susikuria bendruomenė ir pavirsta miestu. Š.Arbačiauskas dėkojo ūkininkui Dainiui Krivičiui, padėjusiam iškelti ir atvežti akmenį, bendruomenei, per trumpą laiką sutvarkiusiai vietą` paminklui  – išties, kaip sakė Edita Lansbergienė, bendrystė daro stebuklus.  

Nemunėlio Radviliškio mamos šventėje. ©selonija

Vaiskiu rudenišku oru iškilmių dalyvius pasitiko Nemunėlio Radviliškis – pati šiauriausia Radvilų Biržų kunigaikštystės vieta. Lengvas rugsėjo vėjas saujomis barstė gelsvus medžių lapus, kurie žaismingai  sklandė virš mokyklos kiemo ir palengva  tūpė ant susirinkusiųjų.

Siekti mokslo kvietė ir Papilio mokyklos direktorius Eugenijus Januševičius. ©selonija

Nemunėlio Radviliškio paminklą sukūrė skulptorius Mindaugas Junčys. Menininkas sakė, kad darbai patys kalba už autorių. Pristatant eskizą darbo grupei šis klasikinis paminklas su Radvilų anspaudu labiausiai sužavėjo grupės narius ir kiekvienas  miestas pageidavo jo sau – mat, labai jau prašmatni vizualizacija ir puikus pristatymas buvęs. Visgi po ilgų diskusijų akmuo ,, įsikūrė“ Nemunėlio Radviliškyje. O visus paminklus vienijantį  įrašą – mokykla, funduota kunigaikščių Radvilų – sukūrė Nemunėlio Radviliškio seniūnas Giedrius Kubilius.

Nemunėlio Radviliškio paminklas ir šventės dalyviai. ©selonija

Paminklą laiminusi reformatų bažnyčios Nemunėlio Radviliškio parapijos kunigė Sigita Veinzierl kreipėsi į mokinius, sakydama, kad gerai mokytis yra svarbu, bet ne viską gyvenime lemia pažymiai. ,,Išeikit žmonėmis – mylinčiais, tikinčiais ir besivilinčiais“, – sakė kunigė Sigita.

Paminklus kartu su D.Balčiausku atidengė mokyklų direktoriai. Nuotr.- Nemunėlio Radviliškio mokyklos direktorė Edita Timukienė. ©selonija

Iškilmėse kalbėję svečiai – LR Seimo nariai A.Šimas ir V.Rinkevičius, Vilniaus biržiečių klubo ,,Krivulė“ pirmininkas A.Kregždė – minėjo kunigaikščių  Radvilų indėlį į krašto švietimą, atkreipė dėmesį į bendruomenių susitelkimą parenkant vietą bei rūpinantis paminklų statyba, dėkojo už iniciatyvą ir bendrą darbą.

Iškilmių dalyviai prie paminklo Biržuose. S.Eitavičienės nuotr.

 Iškilmių maratonas baigėsi Biržuose, kur prie ,,Saulės“ gimnazijos buvo atidengtas skulptoriaus Kęstučio Musteikio sukurtas paminklas. Jį, kaip ir Salamiestyje bei Papilyje, laimino reformatų bažnyčios Biržų parapijos kunigas Rimas Mikalauskas.

,,Saulės“ gimnazijos direktorius Dainius Korsakas su Donatu Balčiausku. S.Eitavičienės nuotr.

 

Šventė baigėsi, paminklais virtę Lietuvos laukų akmenys papuošė miestų viešąsias erdves miestelėnų ir svečių džiaugsmui. Tačiau, kaip sakė idėjos autorius Donatas Balčiauskas, tai tik atminimo ženklai – nereiktų gyventi vien paminklų statymu. Svarbu, kad mokslo, noro gražiau gyventi ir vilties šviesa, uždegta prieš daugiau nei keturis šimtų metų Biržų Radvilų kunigaikštystės žemėje,  būtų gyva ir reikalinga dar ne vienai kartai.

selonija.lt

Tags: , ,

18 komentarų to “Įamžintos pirmosios Biržų Radvilų kunigaikštystės mokyklos”

 1. Beržėnas parašė:

  Dėkojame paminklų – skulptūrų kūrėjams ir jų pastatymo organizatoriams.
  Anot poeto Justino Marcinkevičiaus: "Tautos istorija yra mumyse, esame pripildyti istorijos. Per tautos istoriją identifikuojame save. Nėra "geros" ir "blogos" istorijos.- tokią ją padaro mūsų pastangos pajungti ją dienos aktualijoms".

 2. Senjoras parašė:

  Betonai, betonais, o estrada tai tikrai niekam nekliuvo, o Biržiečiams ji buvo labai ir labai reikalinga

 3. B. Januševičius parašė:

  Gerbiamas Biedri. Jūsų užsirūstinimą dėl „betono gabalo po stogeliu“ supratau kaip Biržų patrioto su bokalu alaus rankose kilnių jausmų proveržį. Žaviuosi Jumis. Laimė Biržams turėti tokius dvasios galiūnus. Linkiu gero išsipagiriojimo ir daug informacijos po stogeliu. B.J.

  • Biedris parašė:

   Teisingai galvoji Tamsta,reikia išsipagirioti,sprendžiate pagal save?Nesu tikintis fanatikas,tad man Nepriklausomybės simbolis brangesnis už tuos kelis akmenis prie mokyklų.Gyvename nebe Radvilų laikais,tad ir gyvenkime laisvi .Galima diskutuoti,derėtis,siūlyti,tačiau negalima primesti per prievartą.Pagal Jus ,- tiesiog genijus ,proto ir dvasios bokštas,nusipelnęs Biržams pilietis be kurio ir Biržai sugriūtų.Galiu pabūti ir paskutiniu Biržų pijoku ,ir kuo tik nori,bet už tą betono gabalą kovosiu iki būsiu gyvas.Sėkmės pilieti Januševičiau gyventi pilietiškai.

 4. Biedris parašė:

  Kažkaip keista kai ponui Januševičiui užkliuvo betono gabalas po stogeliu.Man ir daugeliui keista, kad buvo sunaikinta estrada,atsieit kenkė bažnyčiai.Ar tikrai kenkė,ar tikrai ten betono gabalas po stogeliu?Nekelkim audros stiklinėje ponas Januševičiau,negražu kaltinti senelius ,prosenelius,laisvos Lietuvos savanorius,ir miestelėnus.Paminklas užkliuvo tik rusams okupantams,komunistams ir Jums Tamsta.Labai gerai ,kad pagal Jus betono gabalas gali atvykusiems aplankyti Biržus suteikti daug informacijos.Kitaip ir niekas nežinotų sovietų purvinų darbų.Man ir daugeliui jis šventas,aš neskirstau žmonių pagal religijas,man biržietis savas,nuo Širvėnos ir su alaus bokalu.Biržai išgražėjo,svarbiausia išsirinkti gerą šeimininką kuris įsiklauso į bendruomenės norus ir juos tenkina.

  • Zwingli parašė:

   "Man ir daugeliui keista, kad buvo sunaikinta estrada,atsieit kenkė bažnyčiai." – Juokiasi puodas, kad katilas juodas 🙂 Sunku, Tamsta Biedris, suprasti – iš vienos pusės rūpiniesi proseneliais ir Lietuvos savanoriais, o iš kitos liūdi dėl sovietmečio eastrados nugriovimo….o dar ir žinai, kas bažnyčiai kenkia ar nekenkia… Ar tik nebūsi atsivertęs komūniaga 😉

 5. B. Januševičius parašė:

  Keista, kad reformacijai paminėti skirto paminklo vieta buvo parinkta prie katalikiškosios švietimo draugijos „Saulė“ pastangomis pastatytos gimnazijos rūmų. Argi biržiečiai pamiršo, kad Į jų atidarymo iškilmes pakviestam tuometiniam reformatų kunigui P. Jakubėnui net nebuvo leista šių rūmų pašventinti ? Nejaugi paminklui nerandama tinkamos vietos arčiau bažnyčios ? Kaip ir buvusios cerkvės pašonėn „emigruoto“ reformatų poeto S. Dagilio paminklui.
  Nesiseka biržiečiams su paminklais. Labai abejotina logika parenkant vietą mūšio prie Salaspilio paminėjimui skirtam paminklui. Jis pastatytas miesto pakraštyje, paplentėje, mažai visuomenės lankomoje vietoje.
  Tuo tarpu reprezentacinėje vietoje „puikuojasi“ betono laužas po stogeliu. B. Januševičius

  • Iš toli parašė:

   Jūs teisus. Kažkaip keistai čia išėjo, bet turbūt priėmusieji tokį sprendimą nelabai norės komentuoti – kodėl

  • Rinkėja parašė:

   Deja Biržuose šimtai panašių atvejų į Jūsų aprašytą. Visiškas silpnaprotiškumas visose valdymo srityse. Valdžios darbotvarkėse amžinos šventės ir vojažai. Protavimui laiko nelieka ir fiziniai duomenys turbūt neleidžia.

 6. Radwilowie parašė:

  VERTIMAS: išėję (pabaigę šią mokyklą) iš mokyklos būkite mylintys, tikintys ir su viltimi žiūrėkite į ateitį (spėju užkliuvo žodis BESIVILIANČIAIS – versčiau jį kaip turinčiais viltį).

 7. Hansas parašė:

  ,,Išeikit žmonėmis – mylinčiais, tikinčiais ir besivilinčiais“, – sakė kunigė Sigita. ???????

 8. Radwilowie parašė:

  " Lengvas rugsėjo vėjas saujomis barstė gelsvus beržų lapus"

  Artimiausias beržas – už daugiau nei 100 metrų, Vinco Petro Deglio sodyboje auga… Šiaip NemRadviliškis – LIEPOMIS galintis pasigirti miestelis.

  Visas kitas tekstas – "skanus", skaitomas, išliksiąs kiek trumpiau nei akmenai – rieduliai:).

  • :-) parašė:

   o čia labai svarbu – liepos ar beržai? Juk tikslas – paminklai, o ne dendrologinė analizė 🙂

   • Radwilowie parašė:

    Esmė ta, kad visi rašantieji turi būti TIKSLŪS.

    • :-) parašė:

     Jeigu nebūtų sakinio apie medžius, esmė rašinio pasikeistų? Nė kiek. Ir tai yra svarbiausia. Aišku, pageidautina, kad viskas būtų tikslu, kaip vaistinėj, bet taip pat galima prikibti prie posakio ,,krenta žvaigždės" – nes jokios žvaigždės, kaip žinia, nekrenta, o tik perseidai meteorai 🙂 O be to, gal autorė neskiria medžių, pavyzdžiui 😉

    • :-) parašė:

     Ir, beje, dėl tikslumo: turėtų būti arba Radvilos arba Radziwiłłowie, jei ką 🙂

 9. Padėka parašė:

  Ačiū už dinamišką ir išsamų reportažą!

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.