Ilgakasių ilgakasė

2017-09-30 | Kategorija: Palėpė

Biržų kultūros centre šeštadienį prasidėjo naujas koncertinis sezonas. Tuo pačiu buvo švenčiama Baltų vienybės diena ir pirmą kartą Biržuose surengtas konkursas „Ilgakasių ilgakasė“.

Vos tik įžengusius pro duris žmones pasitiko mimai ir muzikantai. Koncerto pradžią vainikavo Biržų himnas. Žiūrovus dainomis, muzika ir šokiais linksmino meniniai kolektyvai iš Lietuvos ir Latvijos.

„Ilgakasių ilgakasė“ konkursui užsiregistravo 43 mergaitės (nuo 3 metų amžiaus) ir moterys . Dalyvės atvyko ne tik iš Biržų, Biržų rajono, Pasvalio, Kėdainių, Šiaulių rajono, Pakruojo, Vilniaus, bet ir iš kaimynės Latvijos.

Nugalėtojas sveikino ir dovanas įteikė konkurso komisijos pirmininkas Valdemaras Valkiūnas ir Biržų kultūros centro vadovas Romas Lesevičius.

Nugalėtojos

I amžiaus grupėje (3–9 m.): III vieta – Akvilė Janulytė, II vieta – Smiltė Šimėnaitė, I vieta – Irūna Rukaitė.

II amžiaus grupėje (10–14 m.): III vieta – Lina Pavilionytė, II vieta – Laura Zemlickaitė, I vieta – Anna Marija Ravina.

III amžiaus grupėje (nuo 15 iki…): III vieta – Austėja Dovidonytė, II vieta – Viktorija Jukonytė, I vieta – Inga Marcinkevičienė.

O ilgakasių ilgakase tapo Inga Marcinkevičienė iš Kėdainių.

Visos dalyvės buvo apdovanotos, nuo jauniausios iki vyriausios. Dovanų, paguodos prizų ir gėlių netrūko nė vienai. O „Ilgakasių ilgakasės“ konkursą Biržų kultūros centras pasižadėjo surengti ir kitais metais.

Neringa VARANAUSKIENĖ

„Biržiečių žodis“

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.