Biblioteka kviečia į kino seansus

2017-09-26 | Kategorija: Susitikimai

Spalio – gruodžio mėnesiais biblioteka kviečia į kino seansus. Tai projektas „Sekmadienio kinas bibliotekoje“, kurį finansuoja Lietuvos kultūros taryba. 

Visi filmai – originalo kalba su lietuviškais subtitrais. 

Kino seansus pradėsime lietuvišku filmu ir susitikimu su jo režisieriumi. 

Spalio 8 d., sekmadienis, 13.00 val. „Sapnuoju, kad einu.“

Dokumentinis kino filmas ir susitikimas su režisieriumi Jokūbu Viliumi Tūru bibliotekos I aukšto salėje. 

„Sapnuoju, kad einu“ premjera įvyko  2012 m. lapkritį tarptautiniame kino festivalyje Cottbuse, Vokietijoje. Tais pačiais metais filmas parodytas Europos šalių kino forume „Scanorama” Vilniuje, 2013 balandį – Vilniaus tarptautiniame kino festivalyje „Kino pavasaris”. 2013 m. filmas laimėjo „Sidabrinės gervės” apdovanojimą už Metų geriausią pilnametražį dokumentinį filmą ir buvo atrinktas atstovauti Lietuvai Kanų kinomugėje „Le Marché du Film“.

Tai filmas apie kelionę į save. Režisierius ir piligrimas J. V. Tūras pusę metų trukusią piligriminę kelionę pėsčiomis Šv. Jokūbo keliu nuo Vilniaus iki Santjago de Kompostelos miesto Ispanijoje įamžino vaizdo kamera.

J.V. Tūras iš savo namų Vilniuje į Santjago de Kompostelos miestą Ispanijoje iškeliavo 2010 m. sausį. 4500 km piligriminės kelionės maršrutas driekėsi per Lenkiją, Vokietiją, Čekiją, Šveicariją, o Prancūzijoje ir Ispanijoje įsiliejo į Šv. Jokūbo kelią. Nuo XIII a. piligrimai šiuo keliu traukdavo nusilenkti Šv. Jokūbo palaikams, palaidotiems Santjago de Kompostelos katedroje.

Po filmo režisierius bendraus su publika. 

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.