Nuspręsta pusmečiui apriboti programos ,,TVCI“ platinimą

2017-09-21 | Kategorija: Kultūra. Švietimas. Žiniasklaida

Lietuvos radijo ir televizijos komisija  rugsėjo 20 d. posėdyje priėmė sprendimą riboti laisvą Rusijos Federacijos televizijos programos „TVCI“ priėmimą Lietuvos Respublikos teritorijoje 6 mėn. Šis sprendimas įsigalios jį sankcionavus Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

LRTK nustatė, kad televizijos programos „TVCI“ 2017 m. birželio 10 d. transliuotoje laidoje „Teisė žinoti“ paskelbta informacija pažeidė Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (toliau – VIĮ) 19 str. nuostatas – laidoje dalyvavusio Vladimiro Žirinovskio teiginiuose buvo kurstomas karas, nesantaika ir neapykanta tarp tautų. VIĮ draudžia platinti tokio turinio informaciją.    

Apie nustatytus pažeidimus LRTK informavo transliuotoją nurodydama pateikti paaiškinimus dėl laidoje paskleistos informacijos, taip pat informavo apie galimas sankcijas, jei transliuotojas pažeidimų nepripažins ir pakvietė dalyvauti LRTK posėdyje, kuriame numatytas šio klausimo svarstymas.

2017 m. rugsėjo 6 d. LRTK gavo transliuotojo paaiškinimą, kuriuo jis pažeidimų nepripažino. Į posėdį, kuriame buvo svarstomas galimas televizijos programos „TVCI“ retransliavimo Lietuvoje ribojimas, atvykęs transliuotojo atstovas, televizijos kanalo „TVCI“ vystymo direktorius Aleksej Guščin pateikė papildomus argumentus, kurie nesiskyrė nuo televizijos kanalo vadovybės rugsėjo 6 d. rašte išdėstytos nuomonės.

Įvertinusi pažeidimus ir atsižvelgdama į nepriklausomų ekspertų minėtos laidos turinio įvertinimą, LRTK nusprendė šios programos retransliavimą Lietuvoje laikinai riboti.

3 komentarų to “Nuspręsta pusmečiui apriboti programos ,,TVCI“ platinimą”

  1. Pensininkas parašė:

    Jau nieko nenustebins Lietuvos valdininkai.Visa likusi Europa juokiasi iš mūsų valdininkų. kurie labiau už visdką nemyli savo žmonių .žirunovskis kažka leptelėjo kaip visada,o mūsų šaunus valdininkai kaip visada nubaudė savo tautą,atimdami jiems teisę žiūrėti savo pamėgtus kanalus.Gėda,Gėda,Gėda.

  2. Senjoras parašė:

    Kanalo šio neturėjau galimybės matyti, bet šiaip ar taip ribojama žmogaus pasirinkimo laisvė, anksčiau buvo visokie KGB, o dabar vėl visokių priviso, jokios laisvės LT nėra, laisvė tik valdžiai

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.