Audriaus Zavadskio paroda Biržuose

2017-09-11 | Kategorija: Susitikimai

Nuo rugsėjo 17 d. Biržų krašto muziejuje „Sėla“ atidaroma fotografo Audriaus Zavadskio Kino, teatro ir gamtos fotografijų paroda.

Kūrybinį kelią Audrius Zavadskis pradėjo 1963 m. Lietuvos Kino studijoje dirbdamas operatoriaus J. Griciaus asistentu. Jau 1965 paskiriamas šios studijos meninių filmų reklamos fotografu. Būtent tuo metu Kino studijoje kuriami žymiausi to laikmečio meniniai filmai: rež. V. Žalakevičiaus „Niekas nenorėjo mirti“ (1964) ir „Tas saldus žodis – laisvė“ (1972), A. Grikevičiaus „Jausmai“ (1968), A. Kundelio „Suaugusių žmonių žaidimai“ (1970) ir kt. Dirbant filmavimo aikštelėje padaromi dabar jau istoriniai žymių režisierių bei aktorių ( J. Budraičio, R. Adomaičio, D. Banionio, L. Noreikos ir kt.) portretai, filmavimo momentų nuotraukos, reklaminiai kadrai.

1968 – 73 m. Audrius Zavadskis dirba leidykloje „Mintis“. Tais metais padaroma daugybė menininkų – rašytojų, dailininkų, kompozitorių ir kt. – portretų, išleidžiamas dailininkų kalendorius, albumas „Lietuvos Nerija“, gimsta smėlio, kriauklių, arklių, plunksnų, žiemos ciklai. Tai labai intensyvūs ir kūrybingi metai. A. Zavadskis pradeda aktyvią fotografinę veiklą, tampa Respublikinių profsąjungų rūmų fotoklubo nariu, šio klubo pirmininku. 1969 m. su kitais fotografais įsteigia Lietuvos fotografijos meno draugiją (dabar – Lietuvos fotomenininkų sąjunga).

A.Zavadskio archyvuose yra daugiau kaip keturiasdešimties Vilniaus Jaunimo teatro („Romeo ir Džiuljeta“, „Ugnies medžioklė su varovais“, „Žuvėdra“, „Ilga kaip šimtmečiai diena“, „Jasonas“, „Dėdė Vania“, „Haroldas ir Modė“, „Kvadratas“ ir t.t.), apie dvidešimties Akademinio dramos teatro spektaklių („Katedra“, „Mažvydas“, „Mindaugas“, „Žaldokynė“), trisdešimties Vilniaus Lėlės teatro, Kauno, Šiaulių, Panevėžio dramos teatrų, Klojimo teatro spektaklių fotografijos.

1994 m. A. Zavadskiui suteikiamas garbingas Tarptautinės meninės fotografijos federacijos (AFIAP) menininko fotografo vardas.

1997 m. apie fotomenininką Audrių Zavadskį sukurtas dokumentinis filmas iš ciklo „Menininkų portretai“, autoriai: J. Matonis ir V. Domaševičius.

Parodos atidarymas vyks rugsėjo 17 d. 12 val.

Biržų krašto muziejaus „Sėla“ informacija

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.