Parodoje – architektų kūryba

2017-09-08 | Kategorija: Susitikimai

Editos Mikelionienės nuotr.

Paroda-konkursas „Kryptis – Šiaurė“, kurioje eksponuojami 2010–2015 metais Šiaurės Lietuvos architektų įgyvendinti ar brėžiniuose likę darbai, keliauja per trylika Lietuvos rajonų. Praėjusį antradienį Lietuvos architektų sąjungos Šiaulių skyriaus vadovė architektė Rūta Stuopelienė parodą pristatė Biržų kultūros centre.

Nors parodos atidarymas biržiečių dėmesio nesulaukė, tačiau parodą galės išvysti kiekvienas, atėjęs į Kultūros centro renginius ar specialiai parodai laiką skyręs žmogus. Šiaurės Lietuvos architektų kūryba eksponuojama ir pirmame, ir antrame Kultūros centro aukštuose.

Rūta Stuopelienė sakė, jog parodos tikslas – atkreipti dėmesį į Šiaurės Lietuvos regioną, į architektų darbą, į šiam kraštui priimtinesnį skandinavišką minimalistinį stilių. Pasak R. Stuopelienės, architektui tenka sudėtinga užduotis sukurti pridėtinę vertę už nedidelius pinigus. Tame dar turi būti ir meninis užtaisas. Architekto darbas turi ilgą išliekamąją vertę, veikia žmogų emociškai. Architektė pateikė pavyzdį, jog betoninių daugiabučių kvartaluose užaugę žmonės agresyvesni, nes aplinka neskatino jų mylėti grožį. R. Stuopelienė kaip liudijimą šiai minčiai pateikė Kėdainių „Šviesiosios“ gimnazijos pavyzdį. Mokykla įkurta senamiesčio pastate, jos kiemas dengtas. Mokykla ypatinga ir išskirtinė architektūriniais sprendimais. Todėl vaikai mokyklą myli, jiems nešauna į galvą mintis spardyti sienų.

Lietuvos architektų sąjungos Šiaulių skyriaus vadovė architektė Rūta Stuopelienė pristatė parodą. Editos Mikelionienės nuotr.

Architektė apgailestavo, jog projektai, kuriems kurti skiriami viešieji pinigai, dažnai nuskriaudžiami, nes jiems taupoma. Todėl sunku pasiekti geriausią rezultatą, o po penkerių metų pastatą tenka remontuoti. Architektė tikisi, jog nuo lapkričio įsigaliojantis Architektūros įstatymas keis situaciją, nes pirmiausia bus privalu rengti architektūrinį konkursą, o ne rinktis projektuotoją už mažiausią kainą.

Parodoje eksponuojami beveik penkiasdešimties architektų darbai: pramonės objektai, gyvenamieji namai, viešosios erdvės, kulto pastatai ir t. t. Eksponuojami penki darbai, kurie buvo apdovanoti. Juos vertino įžymiausi Latvijos, Estijos ir Lietuvos architektai. Šie darbai parodoje pažymėti specialiu ženklu.

Parodoje apsilankęs rajono meras Valdemaras Valkiūnas kritikavo architektų darbus. Jis parodą pristačiusios architektės teiravosi, ar kūrėjams teikiama psichologinė pagalba, mat specialistų įvertintas ir apdovanotas darbas merui itin neįtiko.

Edita MIKELIONIENĖ

„Biržiečių žodis“

Vienas komentaras to “Parodoje – architektų kūryba”

  1. nuomonė parašė:

    Ko gero,gerb. meras turi architektūrinį išsilavinimą?

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.