LR Seimo narys Viktoras Rinkevičius kviečia Biržų rajono vaikus dalyvauti konkurse

2017-09-08 | Kategorija: Krašto naujienos

Janinos Bagdonienės nuotr.

2018 m. vasario 16 d. Lietuvos valstybė minės reikšmingą ir išskirtinį Lietuvos istorijos įvykį – šimtąsias Lietuvos valstybės atkūrimo metines. Šiai progai pažymėti noriu paskatinti Biržų rajono vaikus ir jaunimą domėtis mūsų valstybės istorija ir dabartimi, įvertinti pasikeitimus joje, ugdyti savo kūrybiškumą ir jį išreikšti piešiniais, rašiniais, poezija ir proza.  Tinkami darbai kartu su autoriaus ir jį ruošusio pedagogo vardais ir pavardėmis bus paskelbti Biržų krašto vaikų kūrybos knygoje, kurią ketinu išleisti iki 2018 m. vasario 16 d.

Nuoširdžiai kviečiu ugdymo įstaigų vadovus, mokytojus skatinti vaikus dalyvauti šioje akcijoje, padėti jiems tinkamai parengti darbus.

LR Seimo narys Viktoras Rinkevičius

 

Konkurso nuostatai

2018 m. vasario 16 d. Lietuvos valstybė minės reikšmingą ir išskirtinį Lietuvos istorijos įvykį – šimtąsias Lietuvos valstybės atkūrimo metines. Šiai progai pažymėti noriu paskatinti Biržų rajono vaikus ir jaunimą domėtis mūsų valstybės istorija ir dabartimi, įvertinti pasikeitimus joje, ugdyti savo kūrybiškumą ir jį išreikšti piešiniais, rašiniais, poezija ir proza.  Vertinimo komisijos atrinkti tinkami darbai kartu su autoriaus ir jį ruošusio pedagogo vardais ir pavardėmis bus patalpinti  knygoje, kurią ketinu išleisti iki 2018 m. vasario 16 d.

Konkurso darbų (piešinių, rašinių, poezijos ir prozos kūrinių)prioritetinė  tematika (bet galima kurti įvairiomis kitomis temomis):

„Aš – Lietuvos pilietis“

„Mano Lietuva“

„Biržai – mano gimtinė“.

 Konkurso tikslas:

Skatinti vaikus ir jaunimą domėtis Lietuvos valstybės istorija, jos dabartimi, vertybėmis,  kūrybiškai perteikti  žinias bei savo pareigos ir atsakomybės suvokimą.

 Reikalavimai konkurse dalyvaujantiems darbams:

Piešti galima visomis priemonėmis ant A5, A4 arba A3 formato lapų

Rašinio, poezijos ir prozos kūrinio spausdinto teksto apimtis iki 2 A4 formato lapų

Konkursui laukiame tik originalių savo kūrybos darbų 

Pateikdamas kūrinį konkursui, autorius patvirtina sutinkantis leisti jį viešinti.

Kiekvienas dalyvis gali pateikti ne daugiau kaip tris kūrinius

Kitoje kūrinio pusėje būtina nurodyti autoriaus vardą ir pavardę, amžių ir ugdymo įstaigą.

Konkurso trukmė ir darbų pateikimo vieta:

Iki 2017 m. gruodžio 1 d. darbus pateikti  savo darželiui, mokyklai arba siųsti adresu:

Viktorui Rinkevičiui

Rotušės g. 8, Biržai

Rašinius, poezijos ir prozos darbus taip pat galima siųsti elektroniniu paštu stase.eitaviciene@lrs.lt

Darbus publikavimui knygoje atrinks 5 asmenų komisija sudaryta iš švietimo, literatūros, dailės specialistų. Išleistą knygą įteiksime visiems išspausdintų darbų autoriams ir jiems padėjusiems pedagogams, taip pat mokykloms, bibliotekoms, darželiams.

 Organizatoriai:

Piešinių, rašinių, poezijos ir prozos kūrinių  konkursą ir knygos išleidimą organizuoja

Ir finansuoja LR Seimo narys Viktoras Rinkevičius

Daugiau informacijos apie konkursą:

Tel. +370 612 17943; +370 698 16000.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.