Vaikystės šventė bažnyčioje

2017-09-05 | Kategorija: Kelionės ir pramogos

Janinos Bagdonienės nuotr.

Sekmadienį Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios šventorius pasipuošė vaikystės simboliais: šią dieną svarbiausi bažnyčioje buvo mažieji, jų mamos ir tėčiai, atvykę į ketvirtąją Vežimėlių šventę, kuri šįsyk tapo ne tik vežimėlių, bet ir kur kas vyresnių vaikų švente.

Sumos šv. Mišias už vaikus, jų tėvelius, globėjus, artimuosius aukojo klebonas Algis Neverauskas. Mažyliams sunku buvo ramiai išklausyti Mišias, tad jie rado savų užsiėmimų: kas užsnūdo puošniame vežimėlyje, kas saugiai ir ramiai pasijuto tėčio ar mamos glėbyje. Ant mamos rankų ramiai miegojo bene jauniausias šventės dalyvis – dviejų mėnesių Dovydas. O nekantriausieji jau ūgtelėję vaikai pamaldų pabaigos lauke bažnyčios gale.

Janinos Bagdonienės nuotr.

Po palaiminimo šventė persikėlė į šventorių, kur vaikai jau buvo aptikę savo linksmybių kampelius. Puošnūs vežimėliai apvažiavo ratą apie bažnyčią, o komisija išrinko gražiausius. Pirmoji vieta atiteko rožėmis išpuoštam Uršulės vežimėliui, antrąją pelnė Viltės, trečiąją – Dovydo vežimėlis. Ir kiti vežimėlių savininkai neliko ne  dovanų.

Janinos Bagdonienės nuotr.

Mažieji rinkosi, kur jiems smagiau: kas ropinėjo ar landžiojo ropliukų pievelėje, kas susidomėjo kūrybinėmis dirbtuvėmis ir piešė, kas iš visų pusių apžiūrinėjo policijos bičiulį Amsį ir gavo jo saldainių, kas dainavo kartu su Jūrate, kas dalyvavo muzikinėje popietėje su Vigilija, kas džiaugėsi spalvingais malūnėliais šventoriuje, kas dairėsi naujų pažinčių ir draugų…

Janinos Bagdonienės nuotr.

Vaikučių linksmybėmis džiaugėsi didelis būrys kur kas vyresnių parapijiečių, amžiumi tinkančių į močiutes ir promočiutes.

Šventės organizatoriai nuoširdžiai dėkoja renginio draugams ir pagalbininkams: vaikų-lopšeliui darželiui „Genys“, Papilio vaikams ir vadovei Vigilijai Macienei, Biržų kultūros centrui, Biržų rajono policijos komisariatui, rėmėjams: Panevėžio vyskupijos Šeimos centrui, LR Seimo nariams Viktorui Rinkevičiui ir Audriui Šimui, UAB „Kesko Senukai Lithuania“ parduotuvei Biržuose, UAB „Leida“, „Biržiečių žodžiui“ ir „Šiaurės rytams“.

 „Biržiečių žodis“

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.