Rajono reikalų sprendimas – be didelių trukdžių

2017-09-05 | Kategorija: Tema

Praėjusį ketvirtadienį posėdžiavo rajono Taryba. Operatyviai, vos per valandą, rajono politikai pritarė 30 svarbių sprendimo projektų, tarp kurių – mokyklų, naujos atliekų vežimo ir mokesčio už jas tvarkos, rajono Tarybos reglamento pakeitimo klausimai.

Tylos minutė

Rajono Tarybos posėdyje nedalyvavo keturi rajono Tarybos nariai: K. Armonas, V. Kurganovas, A. Anskinas ir L. Vaitkevičius. Rajono Tarybos posėdį meras Valdemaras Valkiūnas pasiūlė pradėti tylos minute Anapilin išėjusiam buvusiam rajono merui Vytautui Zurbai.

Įžvelgė neteisybę

Rajono politikai pritarė sprendimo projektui leisti Jaunimo mokykloje komplektuoti VIII, IX ir X klases, kadangi balandžio mėnesį vykusiame posėdyje atidėjo Jaunimo mokyklos likvidavimą iki 2018 m. rugsėjo. Rajono Tarybos narė Dominyka Tribienė pastebėjo, jog „Atžalyno“ pagrindinėje mokykloje X klasėje yra 32 mokiniai, o Kaštonų mokyklos penktos klasės mokiniai taip pat mokysis didelėje – 32 mokinių – klasėje. Jaunimo mokykloje Savivaldybė pasiryžusi išlaikyti 17 mokinių už 50000 eurų. Tarybos narei tai pasirodė neteisinga.

Dėl nebaigtų remonto darbų Ligoninėje

Koreguojant rajono biudžetą rajono Tarybos narei Audronei Garšvaitei kilo klausimas dėl nebaigtų remonto darbų Biržų ligoninėje. 117000 eurų skirta sumokėti už atliktus darbus, o kiti darbai stovi. Rajono Tarybos narė teiravosi, kokia tikimybė, kad pinigai bus skirti darbams baigti. Savivaldybės administracijos Biudžeto skyriaus vedėja Dalia Šarkūnienė abejojo, ar pinigų darbams skirs valstybė, o tuo labiau – Savivaldybė. 117000 eurų rangovams už atliktus darbus pervesta liepos pabaigoje.

Meras V. Valkiūnas pasiūlė saugoti sveikatą ir po Ligoninę nevaikščioti.

Rajono Tarybos narys gydytojas Dalius Jakubėnas piktinosi netvarka Ligoninės aplinkoje: į patalpas nešasi purvas, lietus plauna pamatus. Tarybos narys ragino steigėją susirūpinti susidariusia situacija.

Administracijos direktorius Jonas Jonušys pritarė: tokia situacija negali tęstis ir sakė, kad jai išspręsti galimybių yra. Pagalbos jis kreipėsi į Seimo narius, o taip pat veikia kitais kanalais, kad ši netvarka būtų greičiau pašalinta.

Pasididino išmokas

Rajono Tarybos nariai dvigubai pasididino rajono Tarybos nario išmoką – nuo 80 iki 190 eurų, t. y. iki pusės minimalaus darbo užmokesčio. Nuo šiol Tarybos nariui su jo, kaip Tarybos nario, veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto, biuro patalpų nuomos išlaidoms sumokėti, kiek jų nesuteikia ar tiesiogiai nesumoka Savivaldybės administracija, kas mėnesį gali būti skiriama ne didesnė kaip 0,5 minimalios mėnesio algos išmoka atsiskaitytinai. Rajono Tarybos narys Tomas Četvergas siūlė numatyti konkrečią sumą telefono pokalbių išlaidoms sumokėti, nes spaudoje skaitė atsiliepimus apie Tarybos narių kosmines išlaidas telefono ryšio paslaugoms. Pasak T. Četvergo, susidaro įspūdis, jog Tarybos nariai telefonu rinkėjų reikalais kalba visą parą. Komisijos rajono Tarybos veiklos reglamento pataisoms rengti pirmininkė Skirmantė Griciūnienė žadėjo atsižvelgti į kiekvieno rajono Tarybos nario pasiūlymą. Tačiau kol kas toks siūlymas negautas.

Kandidatė „Auksinės krivūlės riterio“ apdovanojimui

Rajono Tarybos nariai pritarė sprendimo projektui, kuriuo nusprendžiama teikti Lietuvos savivaldybių asociacijos apdovanojimui „Auksinės krivūlės riteris“ Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos Biržų skyriaus pirmininkės Danutės Martinkėnienės kandidatūrą. Nuo šio klausimo svarstymo nusišalino rajono Tarybos narys Aidas Vaitkevičius motyvuodamas tuo, jog D. Martinkėnienė yra jo vaikų močiutė. Prieš D. Martinkėnienės kandidatūrą pasisakė 1, susilaikė – 2, nebalsavo – 2 Tarybos nariai. Kiti kandidatūrai pritarė.

Už šiukšles mokėsime kitaip

Rajono politikai pritarė Biržų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo dydžio nustatymo metodikai bei nuostatams.

Nuo spalio 1 dienos įsigalios vietinė rinkliava už komunalinių atliekų tvarkymą iš atliekų turėtojų. Bus įvesta rinkliavos sistema, kurią sudarys dvi dalis: pastovioji ir kintamoji. Tai reiškia, jog pastoviąją dalį mokės visi, nepriklausomai nuo atliekų kiekio, o kintamoji mokesčio dalis  priklausys nuo atliekų kiekio. Pastoviąją kainos dalį sudarys 70, o kintamąją – 30 procentų.

Savivaldybės administracijos užsakymu bendrovė „Jostra“, dalyvaujant Savivaldybės administracijos ir UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro specialistams, parengė vietinės rinkliavos dydžių nustatymo metodiką ir vietinės rinkliavos nuostatus. Dvinarę vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų tvarkymą dar 2013 m. patvirtino Vyriausybė.

Rinkliavos mokestis keliaus ne atliekų surinkėjams, o į Savivaldybės biudžetą. Savivaldybė atsiskaitys su atliekų surinkėjais, Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centrui mokės vartų mokestį. Jei rinkliavos pinigų liks, jie bus naudojami kitais metais, jei pinigų pritrūks, teks kelti atliekų surinkimo kainą. Anot Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėjos Zitos Marcinkevičiūtės, mokesčiai nuolat bus peržiūrimi. Pagal naująją tvarką gyventojams mokestis ženkliai mažės.

S.Eitavičienė teiravosi, ar pastovioji kainos dalis visose savivaldybėse nustatyta vienoda. Posėdyje dalyvavęs bendrovės „Jostra“ vadovas Jonas Stravinskas sakė, jog mokestis kiekvienoje savivaldybėje nustatomas kitoks, atsižvelgiant į sąnaudas, tačiau skiriasi nedaug. S. Eitavičienė kalbėjo apie būtinybę sąnaudas kontroliuoti.

S.Griciūnienė teiravosi, kaip bus sudaromos sutartys su gyventojais dėl atliekų tvarkymo. Z. Marcinkevičiūtė sakė, jog sutartys nebus sudaromos, gyventojai gaus pranešimus.

S.Eitavičienė sakė, jog vicemerė I. Varzienė buvo žadėjusi pasidomėti, kiek kaina padidės verslininkams ir ūkininkams. Z. Marcinkevičiūtė sakė, jog Savivaldybė nei iš verslininkų, nei iš ūkininkų pastabų šiuo kausimu nesulaukė.

D.Drevinskas ketino pritarti šiam sprendimo projektui, o S. Eitavičienė balsavo prieš, nes naujoji tvarka neskatina rūšiavimo. Be to, jos netenkina santykis pastoviosios ir kintamosios kainos dalis 70:30. Tarybos narė siūlę santykį 60:40. Tačiau dauguma balsavo už sprendimo projektą.

Paklausimas dėl algų

Posėdžio pabaigoje Tarybos narė S. Eitavičienė pateikė paklausimą. Nuo liepos 1 dienos Vyriausybė skyrė lėšų slaugytojų ir gydytojų atlyginimams didinti. Ligoninės darbuotojams algos didėjo 4 proc., o Poliklinikos medikams algos nepadidintos. S. Eitavičienė siūlė Steigėjui – Savivaldybei – pasidomėti, kodėl algos nekilo Poliklinikos medikams.

Edita MIKELIONIENĖ

„Biržiečių žodis“

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.