Apgadintas Kirkilų apžvalgos bokštas

2017-09-05 | Kategorija: Krašto naujienos

Janinos Bagdonienės nuotr.

Naktį iš rugpjūčio 31 d. į rugsėjo 1 d. apgadintas Kirkilų apžvalgos bokštas: nuplėštos bokšto viršutinėje apžvalgos aikštelėje ir amfiteatre bei šalia bokšto esančių suolų lentos, jos sumestos į ežerėlius. Dalies lentų nerasta. Visus, ką nors žinančius apie minėtą įvykį, prašome informuoti policiją arba Direkciją telefonu 8 687 58343. Regioninio parko direkcijos vyr. specialistė Inga Tručinskienė pirmadienį „Biržiečių žodžiui“ paaiškino, kad prie bokšto esantys suolai buvo sutvarkyti penktadienį, o kitus suolus numatoma sutvarkyti šią savaitę. Bokštą remontuoja patys parko darbuotojai. Anot I. Tručinskienės, tai pirmas toks rimtas pasikėsinimas į bokštą, atnešęs nemenkus nuostolius. Apgadinti bokštą buvo bandoma ne kartą, tačiau didesnės žalos bokštui nebuvo padaryta. „Liūdna, kad kažkas pasikėsina į tokį svarbų mūsų rajono turtą, kurį lanko daugybė žmonių. Atvažiuoji, pamatai – ir nerandi žodžių“, – kalbėjo parko specialistė.

2 komentarų to “Apgadintas Kirkilų apžvalgos bokštas”

  1. XXX parašė:

    Eilinį kartą pasiteisina mintis-sutaupai keletą eurų dėl stebėjimo kamerų,prarandi dešimtis kartų daugiau dengdamas nuostolius…

  2. Senjoras parašė:

    Išliejo pyktį rugsėjo 1 d. proga,- jaunimo darbas

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.