Panevėžio lėlių vežimo teatro rugsėjo mėnesio repertuaras

2017-09-04 | Kategorija: Renginiai

09.09 12 val.

Panevėžio miesto Laisvės aikštė

A.Schmidt „Princesė Strazdanėlė“, rež. I. Čiabanov

Nemokamai

 

09.16 12 val.

Lėlių vežimo teatre

J.Kazakaitis „Trys lokiai“, rež. A. Markuckis

Bilieto kaina 3 Eur.

 

09.17 12 val.

Lėlių vežimo teatre

A.Schmidt „Princesė Strazdanėlė“, rež. I. Čiabanov

Bilieto kaina 3 Eur.

 

09.23 12 val.

Lėlių vežimo teatre

A.Schmidt „Princesė Strazdanėlė“, rež. I. Čiabanov

Bilieto kaina 3 Eur.

 

09.24 12 val.

Lėlių vežimo teatre

A.Schmidt „Princesė Strazdanėlė“, rež. I. Čiabanov

Bilieto kaina 3 Eur.

 

09.30 12 val.

Lėlių vežimo teatre

J.Kazakaitis „Trys lokiai“, rež. A. Markuckis

Bilieto kaina 3 Eur.

 

Vaikams iki 2 metų įėjimas nemokamas.

Teatras pasilieka teisę keisti repertuarą

 

Kviečiame pasivažinėti PRAMOGINIU TRAUKINUKU!

Kiekvieną trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį, šeštadienį, sekmadienį nuo 11 iki 18:30 val.

senvagėje arba laisvės aikštėje.

Pietų pertrauka nuo 14 iki 15 val.

Bilieto kaina 1 Eur.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.