Skrebiškiuose suskambės varpelis

2017-09-01 | Kategorija: Susitikimai

Reginos Vaičekonienės nuotr.

Mokykla sugrįžta kažkada į ją pramintais vaikų takais. Su ilgesiu. Žaisminga, kvatodama, vis nubraukdama ašarą. Nešina Jūsų, buvusių jos pradinukų, sąsiuviniais, piešiniais, mylimiausiu žurnalu „Genys“.

Kaip tankiai daužosi mokyklos širdis… Pažįstami, seni tie dūžiai. Varpelis. Šiandien mokykla kviečia į netikėtą pamoką. Marytės parodą „Ir man skambėjo varpelis“.

Neatpažįstamai pasikeitęs buvusios Skrebiškių pradinės mokyklos pastatas. Po jos stogu – bendruomenės namai. Į šventes susirinkę buvę šios mokyklos moksleiviai vis prisimena, kur vedė šios ir anos durys… Rugsėjo šauksmas tas duris plačiai atveria. Kiekvienam į savo gyvenimą.

Reginos Vaičekonienės nuotr.

Seniai tai buvo. Valdžios nuosprendis griežtas ir neapskundžiamas. Uždaryti pradinę. Kuo skubiau ištuštinti patalpas. Mokyklos uždarymas buvo panašus į gaisrą. Viskas iš mokyklos rankų atimta. Visas iš pažiūros kasdieninis, bevertis mokyklos turtas, moksleivių sąsiuviniai, įvairios mokymo priemonės, aktai, žurnalai, piešiniai, plakatai, metalofonai ir net pats mokyklinis varpelis – niūroj, drėgnoj, šaltoj palėpėj. Šiukšlės. Po keliolikos metų seniūnaičiui parūpo seną mantą iškraustyti. Kultūros darbuotoja, kaimo metraštininkė Marytė Undzėnienė patikrino, kas ten slepiasi. Pusdienį sugaišo. Ir atkapstė dalį anų dienų mokyklos istorijos. Šiose šiukšlėse – vaikystės šiluma.

– Nežinau, kaip kiti pažiūrės, bet man – vertybė. Surengsiu parodą, – jau prieš kelis mėnesius suplanavo Marytė, netradicinių kultūrinių renginių ir švenčių įkvėpėja, bendruomenės teatriuko režisierė.

Būsimos parodos eksponatus iš palėpės fondų Marytė parsigabeno namo. Prisigėrusius drėgmės, sumirkusius ji bandė plauti, lyginti.

Reginos Vaičekonienės nuotr.

Po daugelio metų vėl ant sienos prisiminimais tiksi mokyklinis laikrodis. Taip pat skamba mokyklinis varpelis. Užgautas pagaliuku metalofonas virpteli. Viskas dar gyva.

– Kas čia per daiktas? Toks įdomus. Pirmąkart matau, – stebisi skrebiškietė Eglutė. Nebeiškentė. Mergaitė kartu su savo mama eidamos pro šalį užsuko apžiūrėti parodai rikiuojamų eksponatų.

Spalvingos vaizdinės priemonės. Kaip buitiškai, visiems suprantamai ir patraukliai iliustruotos ir pristatomos vaikams priešgaisrinio saugumo taisyklės. Įdomu pavartyti mokyklinį vadovėlį. 1965-ųjų metų „Skaitiniai“. Ir daugelio šios mokyklos mokinių primiršta, o jaunajai kartai išvis nematyta abėcėlė. Su kišenėmis. Ant kiekvienos kišenės po raidelę. Raidelės tokios dar ryškios, kaip žvaigždelės. Ir tokios švelnios. O čia moksleivių orų stebėjimo kalendorius. Žemėlapiai. Keletas pačių moksleivių sąsiuvinių. Ar atpažįstamas Tau pačiam, Tavo vaikams, anūkams šis raštas? Pirmieji savarankiškumo įgūdžiai. Ant medžiagos skiautelės prisiūta didelė saga. Kieno tos iškarpytos snaigės ir ši Užgavėnių kaukė? Tos pačios klasės pradinukų portretai. Ant daugelio tik vardai: Rėdas, Vaiva K., Donatas, Diana. Ir jis, Bajoras. Taip pirmoje klasėje Mantas bandęs piešti komiksus. Mantas pats, matyt, rašyti dar nemokėjęs, talkinusi mokytoja. Kaip Mantas vaizdavęs, taip mokytoja ir užrašiusi ant jo piešinio: „Darius ir Mindaugas eina ieškoti aukso“. Ir įspūdingas nežinomo autoriaus plakatas: keli melsvi debesėliai, didžiulis per visą popieriaus lakštą balandis ir užrašas: „TAIKA“.

Kadaise mokytojos ranka užrašytas sveikinimas – kaip vakarykštis. Išsilaikęs keliolika metų. Ar jį dar meni šį sveikinimo posmelį?

Marytė Undzėnienė „Biržiečių žodžiui“ pasakoja, kaip šventiškai rugsėjo pirmosios išvakarėse apvainikuos pastato laiptus, kaip lauks lankytojų. Net juostelę parodos atidarymui paruošusi. Kas juostelę perkirps, paslaptis. Parodos atidarymas rugsėjo 1-ąją, 12 val.

Rugsėjis, kokio Skrebiškiuose dar nebuvo. Ir Tu ateik. Nustebsi…

Regina VAIČEKONIENĖ

„Biržiečių žodis

Tags:

Vienas komentaras to “Skrebiškiuose suskambės varpelis”

  1. Kaimietis parašė:

    Gražu

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.