Pasitinkame naujus mokslo metus. Kokie lūkesčiai?

2017-09-01 | Kategorija: Įžvalgos

Šiandien rugsėjo pirmosios šventė ir naujų darbų pradžia. Kokios naujovės laukia, kokios nuotaikos į darbą išlydi mokytojus, mokinius, studentus ir jų tėvelius?

J.Tumo-Vaižganto vardo pradžios mokyklos muziejus Kunigiškiuose

Biržų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Rimantas Jocius:

Rajono mokyklos naujiems darbo metams jau pasiruošusios – savo jėgomis pasidažiusios klases. Džiaugiamės, jog netrūksta mokytojų. Nors jaunų mokytojų dirbti neateina, jų ir nereikia, nes mažėja mokinių. Mokslo metus rajono mokyklose pradės 2470 mokinių ir dar 160 priešmokyklinukų. Į pirmąsias klases ateis apie 180 pirmokų, o „Saulės“, Vabalninko Balio Sruogos gimnazijas bei Biržų technologijų ir verslo mokymo centrą šiais metais baigs 310 abiturientų.

Pagrindinė šių mokslo metų naujovė – mokslo metai pailgėja 10 dienų. Manau, kad šiam sprendimui trūksta mokslinio pagrįstumo. Dabar tik atsižvelgiama į kitų šalių patirtį. Kita naujovė – abiturientai gaus atestatą, išlaikę lietuvių kalbos valstybinį egzaminą ir parašę brandos darbą.

Mokyklose taip pat išlieka ugdymo kokybės problema, kurios mes sieksime ir šiais metais. Mokyklos turi numatyti, kaip spręs savo ateities problemas, kurios iškils dėl mokinių skaičiaus mažėjimo. Mokyklos išnykimas – ne vienintelis kelias, reikia numatyti ir kitas galimybes. Todėl ir mokiniams, ir mokytojams linkiu kantrybės ir abipusio supratimo, geros nuotaikos ir gero bendro darbo.

„Aušros“ pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Jūratė Šatienė:

Jei atvirai, nuotaikos nedžiaugsmingos. Antrus metus iš eilės lietuvių literatūrą aštuntos klasės mokiniams dėstysiu be vadovėlio. Tai reiškia, jog skaitymo gebėjimus privalau ugdyti neturėdama teksto, nes vadovėlio iki šiol nepatvirtino Švietimo ir mokslo ministerija. Programą turiu, tekstai geri, tačiau vadovėlius turiu pasidaryti pati. Bibliotekoje knygų, kuriose būtų reikalingas tekstas, arba nėra, arba yra kokios trys, kurių nepakanka. Multimedijos ant lentos rodomo teksto saulėtą dieną jau iš antro suolo nesimato. O ir koks teksto skaitymas iš ekrano? WI-FI prieigos mokykloje taip pat nėra, o ir koks būtų skaitymas iš telefono? Pernai tekstams spausdinti sunaudojau 7 pakus popieriaus. Vieną iš jų davė mokykla, o kitus pirkau pati arba supratingi tėvai, kuriems esu dėkinga. Atspausdinto teksto mokinys namo parsinešti negali, nes yra kita klasė, kuriai teksto reikia, tad tėvai negali matyti, ką mokosi jų vaikai. Skaudu, kaip švietimo ir mokslo ministrė kalbėdama per televiziją tyčiojasi iš mokytojų: algos didės tuomet, kai gerės darbo rezultatai. Kaip juos pagerinti, kai net vadovėlių nėra? Čia kaip tame anekdote: kai išmoksite plaukti, pastatysim baseiną. Užuot galvojęs apie kūrybiškesnes užduotis, mokytojas privalo techniškai ruoštis pamokai apie porą valandų.

Aš ne prieš mokslo metų pailginimą, tačiau ir ši sistema netobula. Vienas mokytojas gali, tarkim, į muziejų vesti 15 mokinių. Jų yra daugiau. Muziejai yra mokami. Ne kiekvienas mokinys turi iš ko vykti į ekskursijas, todėl dalis lieka namuose. O šiaip tai laukiu pasimatymo su mokiniais, jų jaunatviškų idėjų, triukšmo, žvalumo, pasiilgau savo auklėtinių. Laukia sunkus ir juodas darbas, todėl mokslo metus pradedu neramia širdimi.

Būsimasis studentas pirmakursis Mindaugas Murelis:

Įstojau ten, kur svajojau. Vilniaus kolegijoje studijuosiu turizmo vadybą. Man patinka kelionės, istorija, geografija, organizaciniai darbai. Šiek tiek baiminuosi gyvenimo nepažįstamame dideliame mieste, kuriame neturiu draugų. Dalyvavau „fuksų“ stovykloje, tad su kai kuriais mokslo draugais jau susipažinau, tačiau dar neteko susipažinti su bendrabučio kambario draugu. Iš studijų tikiuosi savarankiškumo, naujo suaugusio žmogaus mąstymo, nes mokykloje mokė mąstyti paprastai – mokykliškai. Manau, jog neprapulsiu: moku išsikepti kiaušinienės, išsivirti koldūnų, grikių, makaronų, visko, ko mokė mama.

 Studenčių Jogailės ir Rūtos bei mokinio Luko mama Ramutė Plepienė:

Jogailė prieš dvejus metus išvažiavo savęs ieškoti į Islandiją. Nuo šių metų Islandijoje studijuoja vizualinį meną. Dėkinga, kad supratau, nestūmiau į studijas, o leidau apsidairyti. Rūta šiemet įstojo į farmacijos studijas Vilniaus universitete. Gaila, kad palieka namus, o kartu ir džiaugiuosi jos sėkme. Kai nuvažiavome į Vilnių tvarkyti bendrabučio reikalų, Rūta sakė, jog Biržuose buvo gera, nes viską buvo galima pasiekti per kelias minutes užšokus ant dviračio. Dabar laikas taps prabanga. Į mokyklą išleisime tik Luką. Mano vaikai minimalistai, jiems daug nereikia, todėl išsiverčiame be didelių investicijų. Svarbiausia, kad vaikai rastų savo vietą ir būtų laimingi.

Papilio pagrindinės mokyklos direktorius Eugenijus Januševičius:

Viskas blizga ir šviečia: mokykla paremontuota, ten, kur reikia, aplinka sutvarkyta. Galite atvažiuoti ir įsitikinti  nors ir šiandien. Finansavimą remontui esame seniai užmiršę, todėl visus metus taupėme, po truputį pirkome remontui medžiagas. Dažėme, o kai kur laminatu keitėme kabinetų grindis, dažėme duris, sutvarkėme sanitarinius mazgus prie salė ir t. t.

Mokytojų mokykloje pakanka. Prieš rugsėjį iš darbo išėjo istorijos mokytoja, skelbėme atranką ir jau turime kandidatų. Mokyklą kartu su ikimokykline grupe šiemet lankys 119 mokinių. Tačiau skaičiai gali keistis, nes naujų mokinių atsiranda ir rugsėjo 1-ąją. Džiugina mokiniai ir mokytojai. Mokiniai dar nepraradę pažinimo džiaugsmo. Kai išvyksta į ekskursijas, sugeba domėtis, klausytis ir išgirsti. Mokytojai stengiasi kuo profesionaliau perteikti žinias. Neramu dėl demografinės situacijos mūsų šalyje – prarandame jaunąją kartą. Neramu ir dėl Švietimo ir mokslo ministerijos neapibrėžtų sprendimų. Ministerija nuo rugsėjo pirmosios žadėjo etatinį darbo apmokėjimą mokytojams, tačiau dabar jį atidėjo metams. Visas šis neapibrėžtumas gerumo nepriduoda. Tačiau dėl mokslo metų pailginimo – nieko naujo. Tas pats buvo prieš kokį dešimtmetį. Grįžtame atgal. Šį laiką skirsime mokinių pažintinei, naujų potyrių veiklai. Mokytojams ir mokiniams linkiu linksmų, kūrybingų mokslo metų.

Kalbėjosi Edita MIKELIONIENĖ

„Biržiečių žodis“

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.