Lauryno rugsėjo 1-oji – Vilniuje

2017-09-01 | Kategorija: Istorija ir žmonės

Laurynas Dobilevičius su mama Loreta ir tėveliu Alvydu. Editos Mikelionienės nuotr.

Greitai devynerių metų gimtadienį švęsiantis Laurynas Dobilevičius iškeliauja mokytis į Nacionalinę Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklą. Talentingą vaiką pastebėjo ir mokytis pakvietė šios mokyklos mokytojas, iš Biržų kilęs Antanas Ladyga. Tėveliai įsitikinę: nors ir baisu vieną vaiką išleisti į didmiestį, tačiau užkirsti kelio jo talentui ir norui groti neturi teisės.

Mokytis Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje Laurynas pradėjo prieš metus. Norėjo groti trimitu, tačiau pabandė bene už save didesnę tūbą. Berniukui neblogai sekėsi, todėl mokytojas Pranas Dapšauskas patarė rinktis pastarąjį. Pasak Lauryno, jam tūba prilipo.

Šio pavasario pabaigoje Laurynas dalyvavo tarptautiniame konkurse „Ventus muzicale“, kuris vyko Balio Dvarionio muzikos mokykloje. Konkurse jis užėmė trečiąją vietą. Talentingą berniuką pastebėjo Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos tūbos mokytojas Antanas Ladyga ir pakvietė pabandyti stoti į šią mokyklą.

– Lauryno stoti į M. K. Čiurlionio mokyklą nevertėme, jis pats to labai norėjo, – sakė berniuko mama Loreta.

Vasarą Laurynas kibo į papildomus mokslus: tobulino matematikos, lietuvių kalbos, solfedžio, specialybės žinias. Lauryno mama ypač dėkinga solfedžio mokytojai Ritai Vaičiulėnienei, kuri berniukui per savaitę suteikė antros klasės solfedžio pagrindus. Mat Laurynas, Biržuose baigęs pirmąją muzikos mokyklos klasę, Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje iš karto perėjo į trečiąją, nes ten muzikos mokymas eina kartu su bendrojo lavinimo mokymu.

Padirbėjęs per vasarą papildomai, Laurynas be vargo įstojo į prestižinę Lietuvos meno mokyklą. Pasak mamos Loretos, jų mylimas mokytojas Pranas Dapšauskas džiaugėsi auklėtinio pergale, tačiau apgailestavo jį praradęs. Laurynas jau dalyvavo ne viename konkurse, grojo ne viename koncerte. Vasarą  Laurynas savaitę tobulinosi „Trakų fanfarinėje savaitėje“, kur berniuką muzikos mokė įžymus ispanų muzikantas Sergio Finca Quiros. Jam pagyrų negailėjo ir koncertmeisterė Rasa Kanišauskaitė. Mama stebisi, iš kur berniuko gebėjimai: namuose tik vyresnysis brolis savo malonumui brazdina gitarą.

Vilniuje Laurynas jau apsigyveno mokyklos bendrabutyje kartu su dar trimis berniukais. Mokinius į mokyklą lydės, iš jos pasitiks ir prižiūrės auklėtojos. Mokiniams mokslas nekainuoja, kompensuojamas ir maitinimas. Savaitgaliais Laurynas važiuos namo. Jį žadėjo pasiimti mama, o kai jį negalės, padės Vilniuje gyvenantys bičiuliai. Net mokytojas Antanas Ladyga, kurio tėveliai gyvena Biržų rajone, žadėjo važiuodamas jų aplankyti į namus pavėžėti ir Lauryną.

Berniukas naujos vietos nesibaimina, tik rūpinasi, kad tėveliai supirktų visas mokslui reikalingas priemones. Baiminasi ir naktimis nemiega tik mama. Tačiau užkirsti kelio vaiko galimybėms ir talentui nevalia, kad paskui netektų gailėtis. Kol kas tėveliai su Menų mokykla pasirašė sutartį dvejiems metams. Jei po dvejų metų Laurynas išlaikys egzaminus, sutartį pratęs ketveriems metams, po to dar dvejiems ir t. t.  Laurynas groti mėgsta, daug įdeda darbo, tad tėveliai tikisi, kad vaikas nepasimes.

Lauryno naujojoje mokykloje laukia sunkus darbas. Biržiečiai jo bendramoksliai nustebs sužinoję, kad Laurynui pamokos bene kasdien baigsis tik pusę šešių vakaro.

Edita MIKELIONIENĖ

„Biržiečių žodis“

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.