Grybai šaukiasi pirkėjų

2017-09-01 | Kategorija: Palėpė

Reginos Vaičekonienės nuotr.

Biržų turguje daugėja grybų. Ketvirtadienį turgaus prekystalius nugulė ne tik voveraitės, bet ir baravykai, raudonviršiai. Būginietė Liuda irgi  atidarė grybų sezoną. Ji džiaugėsi: anūkas Darius – patyręs grybautojas. Trečiadienį iš Biržų girios parnešė penkis kilogramus grybų. Dariaus močiutė Liuda juos ir atgabeno į turgų. Jau du kilogramus pardavusi. Už kilogramą baravykų – 5 eurai, už kilogramą raudonviršių  – 4 eurai.

–  Anksčiau ir grybaudavau, ir uogaudavau. Bet man jau daugiau kaip 80 metų. Į mišką kojos nebekeliu, kojos manęs nebeklauso. Bet turguje man patinka sėdėti, liežuviu malti. Daugiau kaip trisdešimt metų uogas, grybus pardavinėju. Ir anūką Darių išmokiau grybauti. Darius – studentas, rugsėjo pirmajai iš grybų prisidurs kokį eurą, – kalbėjo grybų prekiautoja.

Pasak būginietės Liudos, pirmasis baravykų ir raudonviršių dygimas buvo prieš mėnesį. Tada ji grybų ir prisivalgė. Ketvirtadienį pirkėjų žadėjo laukti iki 12 valandos. Jeigu grybų neišpirks, liks jai. Suvalgys. Jau vėl grybų pasiilgo.

Regina VAIČEKONIENĖ

„Biržiečių žodis“

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.