Dar viena „Cido“ arenos dovana Panevėžio mažiesiems

2017-08-31 | Kategorija: Kaimynai

Justinos Meškevičiūtės nuotr.

Panevėžio gimtadienio proga „Cido“ arena vėl kviečia vaikus šokinėti iki dangaus. Mažieji kartu su tėveliais prie arenos įrengtoje nemokamoje pramogų aikštelėje laukiami rugsėjo 10 d. Čia jie galės ne tik smagiai praleisti laiką, bet ir padovanoti miestui bendrą nuotrauką, kurioje bus užfiksuoti visi susirinkusieji kartu su į dangų skriejančiais 514 balionų.

 

Fotografija iš paukščio skrydžio bus daroma rugsėjo 10 d. (sekmadienį), 13 val. Nemokama pramogų aikštelė veiks nuo 10 iki 16 val. – čia mažieji nemokamai galės šokinėti ant batutų ir žaisti stalo futbolą.

„Panevėžio gimtadienis yra išskirtinė šventė visiems miestiečiams, prie kurios prisidedame su dideliu džiaugsmu. Nemokama pramogų aikštelė bus vienintelė tokia mieste ir tikimės, kad ji taps puikia dovana mažiesiems. Praėjusiais metais čia susirinko didelis būrys šeimų ir neabejojame, kad šiemet jų bus dar daugiau“, – sakė „Cido“ arenos vadovas Tomas Inčikas.

Vaikų, norinčių padūkti ant batutų, registracija vyks pačioje žaidimų aikštelėje. Pramogos yra skirtos vaikams nuo 2 iki 10 metų, mažuosius turi lydėti suaugusieji.

Pernai keli šimtai panevėžiečių prie „Cido“ arenos sustojo į skaičiaus 513 formą ir buvo nufotografuoti iš viršaus. Ši nuotrauka dabar puošia Panevėžio miesto savivaldybę.

Siekdama prisidėti prie Aukštaitijos regiono gyventojų gerbūvio ir telkti miesto bendruomenę, „Cido“ arena organizuoja ir prisideda prie įvairių socialinių renginių. Iš viso 2016 m. „Cido“ arenoje įvyko beveik 100 renginių, kuriuose apsilankė virš 220 tūkstančių žmonių. Pagal šiuos rodiklius „Cido“ arena yra regioninių arenų lyderė Lietuvoje.

 

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.