Anykščių muzikos savaitgaliuose – trio ,,Claviola“

2017-08-31 | Kategorija: Kaimynai

Trio “CLAVIOLA”

Jurgis Juozapaitis(altas)

Vytautas Giedraitis(klarnetas)

Ugnė Antanavičiūtė(fortepijonas)

Trio „Claviola“ savo kūrybinę veiklą pradėjo 2007 metais,  būdami Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentai – kamerinio ansamblio mokėsi prof. A. Pšibilskienės, vėliau prof. J. Andrejevo klasėse. Šiuo metu visi trio nariai yra LMTA doktorantūros studentai ar meno daktarai.

 Ansamblio nariai yra daugelio tarptautinių ir respublikinių konkursų laureatai. Aktyviai reiškiasi Lietuvos muzikiniame gyvenime. 2008 metais tarptautiniame konkurse „Muzika be sienų“ laimėjo Grand Prix (Lietuva), tais pačiais metais respublikiniame lietuvių kamerinės muzikos konkurse laimėta I vieta. 2010 metais buvo įvertinti II – ąja premija tarptautiniame Val Tidone konkurse (kamerinės muzikos kategorija) (Italija), 2011 – laimėta I – oji vieta tarptautiniame kamerinės muzikos konkurse „Jurmala 2011“(Latvija) bei dar kartą laimėta I – oji vieta respublikiniame lietuvių kamerinės muzikos konkurse. 2012 metais laimėjo tarptautinį kamerinės muzikos konkursą „Muzikinė Akvarelė“ (Grand prix), taip pat 38 – jame tarptautiniame kamerinės muzikos konkurse „Lyceum Club International de Suisse“ Šveicarijoje tapo finalininkais ir laimėjo specialųjį prizą.

2011 trio nariai dalyvavo tarptautiniuose kamerinės muzikos kursuose „Prag-Wien-Budapest“ (Austrija), kur buvo įvertinti ir apdovanoti Isa Kamerinės Muzikos Prizu (Isa Kammermusik-Preis). Savo meistriškumą ansamblis tobulino profesorių H. Beyerle, A. Kouyoumdjian, E. Epshtein, J. Meissl, A. Keller, P. Prause, P. Schuhmayer, J. Talich, M. Gulyas, R. Baldini, H. Kefer, A. Bondurianskij, Y. Markovitch, P. Jüdt ir kt. pamokose.

 Trio „Claviola“ dalyvavo įvairiuose tarptautiniuose ir respublikiniuose festivaliuose: „Pažaislio muzikos festivalyje“, „Thomo Manno“ festivalyje, šiuolaikinės muzikos festivalyje „Iš Arti“, „Gargždų muzikos festivalyje“, „Rokiškio klasikinės muzikos vasaros festivalyje“, „Muzikinis ruduo“, koncertų cikle „Jaunosios kartos interpretacijos“, festivalyje „Druskomanija“, E. Griego ir M. K. Čiurlionio festivalyje Kaune, Kamerinės muzikos festivalyje „Kuršių Nerija”, „12 muzikinių vasaros savaitgalių Anykščiuose”, „Neu/Now“ festivalyje Taline bei „Harmos“ festivalyje Portugalijoje. Taip pat trio „Claviola“ nariai dalyvauja Lietuvos Nacionalinės Filharmonijos organizuojamuose renginiuose. Nuo 2012 metų dalyvauja Lietuvos nacionalinės filharmonijos edukacinėje programoje „Muzikos enciklopedija gyvai“.

Ansamblio nariai tobulinosi Paul Dukas ir Nacionalinėje Paryžiaus muzikos ir šokio konservatorijose (Prancūzija), Kopenhagos karališkojoje akademijoje (Danija), Štutgarto muzikos akademijoje (Vokietija) bei Karališkajame Šiaurės Muzikos Koledže Mančesteryje (Didžioja Britanija).

 2011 ir 2012 metais trio nariai už pasiekimus buvo apdovanoti Prezidentės Dalios Grybauskaitės Padėkos Raštais.

2012 metais trio „Claviola“ nariams paskirta Kultūros ministerijos įsteigta „Jaunojo muzikos atlikėjo“ premija.

2013 metais įrašytas (Lietuvos Nacionalinės Filharmonijos salėje) ir išleistas debiutinis trio CD.

Trio Claviola atliko apie 20 premjerų, iš kurių didžioji dalis dedikuoti trio nariams: O. Balakauskas (2 opusai), J. Juozapaitis (2 opusai), V. Germanavičius (2 opusai),   R. Mačiliūnaitė, A .Kubiliūnas (2 opusai), J. Jurkūnas, A. Mikoliūnas, N. Natalevičius,         U. Giedraitytė, A. Maslekovas, D. Boukouvalas, J. Polaczyk ir kiti.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.