Profesinis mokymas: skaičiai mažėja, bet ne drastiškai

2017-08-30 | Kategorija: Tema

Biržų technologijų ir verslo mokymo centrą puošia jo mokinių darbai. Janinos Bagdonienės nuotr.

Pastaruoju metu pertvarkų iniciatoriai prisiminė profesinio mokymo sistemą. Praėjusią savaitę Švietimo ir mokslo ministerijoje vykusioje spaudos konferencijoje švietimo ministrė Jurgita Petrauskienė kalbėjo apie įvairias profesinio mokymo blogybes: kad tie patys žmonės profesijos pretenduoja mokytis daugiau nei kartą, kad profesinio rengimo įstaigose mokėsi „mirusios sielos“. Anot ministrės ir LAMA BPO prezidento Prano Žiliuko, naujoji  priėmimo tvarka atskleidė šias ir kitas profesinio mokymo blogybes, todėl galinčiųjų mokytis profesijos šiemet bus gerokai sumažėję. O kaip yra Biržuose?  Anot Biržų technologijų ir verslo centro vadovų, naujoji priėmimo tvarka įnešė painiavos, tačiau būsimų moksleivių neišvaikė.

Pirmakursių mažiau

Biržų technologijų ir verslo mokymo centro Biržų skyriuje „Biržiečių žodis“ lankėsi penktadienį, kai jau buvo aiškūs pagrindinio priėmimo į Centro mokymo programas rezultatai (dokumentus per bendrąją priėmimo sistemą LAMA BPO buvo galima pateikti nuo birželio 1 iki rugpjūčio 18 dienos). Tądien Centre jau buvo nemažai mokinių, atvykusių baigti tvarkyti priėmimo dokumentų.

Dainius Žukauskas įsitikinęs, kad bendroji priėmimo sistema yra pažangi, bet buvo klaidi norintiems mokytis profesijos mokiniams. Janinos Bagdonienės nuotr.

Laikinasis Biržų technologijų ir verslo mokymo centro direktorius Dainius Žukauskas kalba, kad bendroji priėmimo sistema yra pažangi, patogi, deja, jai nebuvo laiko pasiruošti. Apie tai, kad į profesinio mokymo įstaigas bus priimama per bendrąją sistemą, paaiškėjo tik gegužės pabaigoje. Mokyklų vadovai ir pedagogai dalyvavo seminaruose, mokėsi ir aiškinosi naująją tvarką, o labiausiai klaidžiojo būsimi profesinio mokymo programų mokiniai, kuriems nebuvo lengva susigaudyti naujoje priėmimo tvarkoje. Be to, prasidėjo atostogos, nebuvo ir kas jiems pataria.

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras (Biržų ir Vabalninko skyriai) priėmimui pateikė 12 profesinio mokymo programų, kiekvienoje – po 25 vietas. Baigusieji 10 klasių galėjo rinktis apdailininko (kvietimus gavo 22 stojantieji), automobilių mechaniko (per pagrindinį priėmimą kvietimus gavo visi 25), virėjo (kvietimus gavo 18), pardavimų konsultanto (kvietimus gavo 19), technikos priežiūros verslo darbuotojo (kvietimus gavo 31 norinčių įsigyti šią profesiją, vyksta konkursas).

Baigusieji 12 klasių galėjo rinktis apdailininko statybininko profesiją (kvietimus gavo 21), prekybos įmonių vadybininko padėjėjo (kvietimus gavo 22), socialinio darbuotojo padėjėjo (kvietimus gavo 24), technikos priežiūros verslo darbuotojo (kvietimus gavo 12), pardavimų konsultanto (kvietimus gavo 12), suvirintojo (kvietimus gavo 7 stojantieji).

17 kvietimų gavo moksleiviai, norintys mokytis  želdinių tvarkytojų profesijos. Ši programa skirta specialiųjų poreikių moksleiviams, jų numatyta priimti 20.

D.Žukauskas kalba, kad bendrojoje priėmimo sistemoje galėjo nesusivokti kai kurie norintieji mokytis profesijos. Kai kas nustatytu laiku, iki rugpjūčio 18 d., nepatvirtino, kad kvietimą priima, neprisegė visų reikalingų dokumentų. Kol vyko priėmimas, atrodė, kad norinčių mokytis Biržuose yra daugiau.

Virėjų ir konditerių praktinio mokymo laboratorijoje įrengta 12 modernių, visais įrankiais aprūpintų darbo vietų. Būsimais mokslo metais Centre vyks šalies profesijos mokymo įstaigų moksleivių virėjų meistriškumo konkursas. Janinos Bagdonienės nuotr.

– Vykstant pagrindiniam priėmimui mes matėme tik prašymą pateikusiojo pavardę, iš kokios jis mokyklos, tad padėti klaidžiojantiems priėmimo tvarkoje moksleiviams negalėjome, – kalba D. Žukauskas.

Šiuo metu iki numatytų priimti 300 moksleivių dar trūksta, tačiau jau susidaro beveik visų programų grupės, abejonė – tik dėl suvirintojų. Pernai, patikslina D. Žukauskas, mokytis įstojo 440 pirmakursių, iš viso praėjusiais mokslo metais Biržų technologijų ir verslo mokymo centre mokėsi 840 moksleivių.

– Tikėtis tokių skaičių jau negalime, – kalba D. Žukauskas.

Rugpjūčio 31 dieną prasidės papildomas priėmimas, tad iki rugsėjo 6 dienos stojantieji dar gali pateikti dokumentus į norimas programas.

„Mirusių sielų“ nemokė

Anot laikinojo direktoriaus, mokykloje pasitaikydavo, kad tie patys asmenys norėdavo išmokti ne vienos profesijos, vieną baigę stodavo į kitą. Negalima sakyti, kad taip darė tik tie, kurie norėjo ilgiau gauti socialines lengvatas. Buvo ir tokių, kurie įgiję vieną profesiją norėdavo įgyti kitą, nes jos prireikdavo darbe ar kuriant savo verslą.

– Reikia žiūrėti į konkretų žmogų, o ne kalbėti apskritai, kad buvo tik piktnaudžiaujama. Tuo labiau, kad tuo metu niekas nedraudė įgyti kelias profesines kvalifikacijas, – kalba D. Žukauskas.

Anot direktoriaus, tokių, norinčių įgyti antrą profesinę kvalifikaciją, kasmet susidarydavo apie 10 procentų. Įdomu ir tai, kad niekas nedraudžia profesinę kvalifikaciją profesinio mokymo įstaigoje įgyti žmogui, kuris yra baigęs kolegiją ar universitetą, o tokių tarp stojančiųjų yra po keliolika. Bet, anot D. Žukausko, tai žmonės, kurie puikiai suvokia, kad profesija jiems reikalinga darbui, verslui.

– „Mirusių sielų“ mes tikrai nemokėme, į sąrašus nesamų mokinių neprirašydavome,  – tikina D. Žukauskas.

Su verslu bendradarbiauja

D.Žukauskas kalba, kad Švietimo ir mokslo ministerijos vadovai vis užsimena, kad profesinio mokymo įstaigos neatsižvelgia į verslo interesus, rengia nepaklausių profesijų atstovus. Biržiečiai su tuo nesutiktų: nuolat bendraujama su verslo atstovais, programos kasmet pasiūlomos tokios, kokios yra aktualios rajonui tuo metu. Nes dauguma Centrą baigusių moksleivių dirbti lieka būtent Biržuose.

– Nors esame tiesiogiai pavaldūs Švietimo ir mokslo ministerijai, pastaraisiais metais stengiamės kuo daugiau bendradarbiauti ir su rajono savivaldybės švietimo įstaigomis, švietimo vadovais. Juk mes galime padėti bendrojo ugdymo mokykloms mokyti jų mokinius technologijų dalykų, turime puikią įrangą, modernius kabinetus, – kalba D. Žukauskas.

Interaktyvi lenta istorijos ir geografijos kabinete. Janinos Bagdonienės nuotr.

Ne pirmi metais Centras bendradarbiauja su „Biržų duonos“ vadovais, kartu parengė konditerio mokymo programą, bet ji į priėmimo sistemą nebuvo įtraukta. Šiomis dienomis Centras dar laukia atsakymo iš Švietimo ministerijos ir tikisi, kad per papildomą priėmimą, nuo rugpjūčio 31 dienos, jau bus galima pateikti prašymus mokytis ir šios profesijos. Pageidaujančių jos mokytis yra apie dvi dešimtys vidurines mokyklas baigusių jaunų žmonių.

 Pirmieji devintokai

Dar viena naujovė – šiemet Centre sudaryta IX bendrojo lavinimo klasė. Kol kas joje mokytis panoro 16 būsimų devintokų. D. Žukauskas kalba, kad tai galimybė mokiniams, kurie ketina po pagrindinio mokslo mokytis profesijos, nebesiblaškyti po pagrindines mokyklas, o iš anksto ateiti mokytis čia, susipažinti su profesinio mokymo įstaiga, baigti pagrindinį mokslą ir apsispręsti dėl profesijos.

Trumpai apie mokyklą

O kas Biržų technologijų ir verslo mokymo centre laukia jo dar nepažįstančių moksleivių? Kartu su projektų vadove Maryte Bistrickiene aplankėme mokslo metams ruošiamus kabinetus. Apžiūrėjome moderniai įrengtus, puikiai sutvarkytus mokymo kabinetus, kurių gali pavydėti ne viena mokymo įstaiga. Visuose kabinetuose pagal reikalavimus atnaujinti mokinių stalai ir kėdės, atnaujintas informacinių technologijų kabinetas (nupirkti nauji galingi kompiuteriai, kad moksleiviai galėtų dirbti ir su daug resursų reikalaujančiomis  programomis), jau prieš kelerius metus įrengta moderni konditerių ir virėjų praktinio mokymo laboratorija. Moderni interaktyvi lenta įrengta istorijos ir geografijos kabinete. Automobilių remontininkai profesijos taip pat mokosi naudodami modernią įrangą.

Automobilių remontininkai mokosi dirbti modernia įranga. Janinos Bagdonienės nuotr.

Vaikščiodami po mokyklą galime grožėtis jos auklėtinių darbais: apdailininko profesijos moksleiviai apipavidalino ne vieną mokyklos sieną, būsimieji floristai kūrė įvairias kompozicijas mokyklai. Daugelis mokyklos kabinetų atnaujinta ir išgražinta mokinių rankomis, per profesinio mokymo praktikas.

Janinos Bagdonienės nuotr.

M.Bistrickienė užsiminė apie daugybę projektų, kurie moksleiviams suteikia galimybes profesijos įgūdžius gerinti kitose šalyse. Praėjusiais metais Švietimo mainų paramos fondas suteikė Biržų technologijų ir verslo mokymo centrui „Erasmus+“ profesinio mokymo mobilumo chartiją. Chartijos siekė 18 profesinio mokymo įstaigų, bet ji buvo suteikta tik penkioms iš jų. Šitaip įvertinta puiki biržiečių ankstesnių mobilumo projektų kokybė, ilgalaikis įsipareigojimas nuolat gerinti mobilumą. Gavę šią chartiją biržiečiai kartu gavo ir garantiją, kad iki 2020 metų dar daugiau jų moksleivių galės tobulinti profesinius įgūdžius užsienio valstybėse, o jų dėstytojai ir profesijos mokytojai – ten kelti savo kvalifikaciją. Praėjusiais metais 45 moksleiviai ir 14 profesinio mokymo specialistų stažavosi įvairiose užsienio valstybėse, juos priėmė 9 įvairių šalių organizacijos, šiais metais užsienyje stažuosis apie 40 moksleivių ir 16 profesinio mokymo specialistų.

Janina BAGDONIENĖ

„Biržiečių žodis“

10 komentarų to “Profesinis mokymas: skaičiai mažėja, bet ne drastiškai”

 1. JONAS parašė:

  Tegul ponas Žukauskas labai nesigiria nieko naujo nepadarė čia buvusio direktoriaus nuopelnas

 2. valstybės tarnautoja parašė:

  Po valstybės tarnybos reformos ir 50- mečiai emigruos. Panašu, kad Lietuvoj liks tik ateiviai.

 3. ... parašė:

  Tai žmonių Lietuvoje tragiškai mažėja. Iš kur nemažės besimokančiųjų? Dar 10-15 metų ir Lietuvoje beliks tik pensininkai, alkašai ir vagys politikai. Mokyklas teks uždaryti. Panašu, kad visas

  • Saulis parašė:

   Na vieną aukštają vistiek paliks… iš kur švogeriai su žentais diplomus gaus??? Slavų kalba nepopuliari, o ir kuo tolyn tuo mažiau ją mokančių…

   • ... parašė:

    Na kad aukštosios partinės nebėra seniai. Nebe madoj. O liaudį apvogusių turčių atžalos mokysis užsieniuose.

    • Saulis parašė:

     Nu jeigu taip, tai tada… ir nereikia. Bet kur tą visą balastą dėt, kur univeruose propiesoriauja? Nebe anie laikai, staigiai atsikratyt nepavyks, ims verkšlent, išmaldos prašys.

     • ... parašė:

      Turint omeny, kad švietimo sistema sąmoningai ir sistemingai (bei labai sėkmingai) žlugdoma, tas "balastas" senesnės kartos po 10-15 metų jau keliaupensijon už 200 EUR ir anapilin. Jaunimas už minimalkę nedirbs. Problema išsispręs savaime – senių nebebus fiziškai, jaunimas emigruos. Vėliau univerus, kaip "didelę naštą" valstybei, privatizuos už centus. Tada nugriaus ir prekybcentrius pastatys. O ir dėstyti nebebus kam. Paklausinėk dabartinių 10, 11, 12-okų, ką jie planuoja ateičiai. Jie visi pasakys, kad tik mauti iš čia. Ir kuo toliau, daug nemąstant ir net neatsigręžiant atgal. Ir nėra čia jokios ideologijos ar įsitikinimų – žmonės tiesiog nori valgyti. Už dabartines algas Lietuvoje pavalgyti sunkiai gaunasi. O jei mokslus baigsi, juolab čia, tai baigęs tą patį mizerį gausi. Logiška, kad jaunimui belieka važiuoti užsienin dirbti ir/arba mokytis. Nes čia už 400-600 EUR algą dirbdamas nuo ryto iki vakaro, nei šeimos išlaikysi, nei būstą nusipirksi ar išsimokėsi, nei prasimaitinsi…Apie kažkokias rimtas ateities perspektyvas sau ir savo vaikams net nekalbu.

      • Saulis parašė:

       Kitaip tariant "laisvas plotas" nusišviečia, ir jokių čia bakterinių, atominių ar vandenilinių bombų… vien ekologija… Ir netikėk po to visokiomis sąmokslo teorijomis, apie "auksinį milijardą"…

      • ... parašė:

       Žiauru, bet taip. Ir dar patys save, savo rankomis (godumu, bukumu, nevieningumu) ir pasmaugsime. Tereikia tam tinkamas sąlygas sukurti. O atrodo visko turime, visko yra – gyvenk ir nesiparink. Aišku, ne mums lygintis su išsivysčiusiomis valstybėmis, bet parastai, kukliai visiems ir pavalgyt, ir apsirengt, ir normaliai jaustis užtektų. Bet …

      • Saulis parašė:

       Va būtent, kad bet… Visiškai sutinku…

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.