Rugsėjo 1-osios šventės programa

2017-08-29 | Kategorija: Renginiai

8.00 val. Mišios Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje.
9.00 val. Naujų mokslo metų pradžios renginiai mokyklose.
12.00 val. Mokslo ir žinių dienai skirtas renginys  J. Janonio aikštėje (esant blogam orui, renginys vyks Biržų kultūros centre).
Sveikinimo žodžiai ir pučiamųjų grupės „Blėkvaris“ bei  Papilio pagrindinės mokyklos atlikėjų koncertas. Dalyvaus saugaus eismo akcijos „Apsaugok mane“ organizatoriai AB „Lietuvos draudimas“ ir rėmėjai UAB „Biržų duona“ su dovanėlėmis. Atvyks policijos bičiulis Amsis su saldžiomis dovanomis, informaciją teiks vaiko teisių apsaugos, visuomenės sveikatos biuro specialistai. Bus pramogų: pasivažinėjimas mašinėlėmis ir prekyba ledais.
10.00–17.30 val.  Biržų krašto muziejuje „Sėla“ Mokslo ir žinių dienos proga  mokiniams, tėvams, mokytojams nemokamas parodų ir ekspozicijų lankymas.

Biržų rajono savivaldybės informacija

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.