Seniūnijų sporto žaidynėse – papiliečių pergalė

2017-08-25 | Kategorija: Palėpė

Janinos Bagdonienės nuotr.

Karštą šeštadienį nuo pat ryto Kaštonų pagrindinės mokyklos stadione rinkosi rajono seniūnijų sporto žaidynių dalyviai ir sirgaliai. Tiesa, ne itin gausiai. Ir dalyviai, ir sirgaliai kalbėjo: graži rugpjūčio diena, pats darbymetis laukuose, lig ir netinkamas metas sportuoti. Bet ateitų rugsėjis, kaimai ištuštėtų, žaidynių dalyvių sumažėtų… Sunku surasti tinkamą datą tokiam renginiui.

Tačiau, tie, kas norėjo dalyvauti, kam patinka sportuoti ir varžytis, iš anksto ruošėsi žaidynėms. Nuo pat ryto futbolo aikštelėje susirungė Papilio, Parovėjos ir Širvėnos seniūnijų futbolininkai. Mažojo futbolo varžybas laimėjo papiliečiai.

Janinos Bagdonienės nuotr.

Papiliečiai buvo pirmi ir tinklinio varžybose, kuriose dalyvavo keturių seniūnijų (Papilio, Parovėjos, Širvėnos ir Pabiržės) komandos. Šių seniūnijų komandos dalyvavo ir krepšinio 3×3 varžybose, pirmąją vietą laimėjo Širvėnos komanda.

Virvę traukė Papilio ir Parovėjos seniūnijų komandos, nugalėjo papiliečiai.

Rankų lenkimo varžybose susitiko Širvėnos ir Papilio seniūnijų moterys, nugalėjo Gita Einorienė iš Širvėnos seniūnijos.

Strėlyčių mėtymo į taikinį varžybose nugalėjo Papilio komanda, bet pirma buvo Ernesta Žižmarienė iš Širvėnos seniūnijos. Šiose varžybose dalyvavo ir Pabiržės seniūnijos sportininkės.

Azartiškai vyko gana vyriškos varžybos – 24 kg svarmens metimas į tolį. Po kelių bandymų nepralenktas liko Papilio seniūnijos atstovas Kęstutis Matuliauskas (5 m 69 cm) iš Papilio seniūnijos. Varžybose be papiliečių dalyvavo Parovėjos, Širvėnos ir Vabalninko seniūnijų sportininkai.

Janinos Bagdonienės nuotr.

Tų pačių seniūnijų atstovai susitiko ir 24 kg svarmens kėlimo varžybose. Čia nepralenkiamas buvo šio sporto veteranas Vidas Vareika (80 kartų) iš Vabalninko, nors tik dviem kartais jam nusileido Tadas Morkvėnas  iš Pabiržės seniūnijos. Ir tarp komandų pirmi liko vabalninkiečiai.

Susumavus visų rungčių rezultatus žaidynių nugalėtojų taurė įteikta Papilio seniūnijos komandai. Antri buvo Širvėnos, treti – Parovėjos sportininkai.

Janina BAGDONIENĖ

„Biržiečių žodis“

 

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.