Už uogienių aukcione surinktus pinigus – knygos vaikams

2017-08-20 | Kategorija: Susitikimai

Prieš aukcioną

Dar prieš prasidedant festivaliui ,,Šiaurės vasara“, socialiniame tinkle Facebook būsimieji festivalio dalyviai dalinosi gražiai supakuotų uogienių nuotraukomis – ruošėsi aukcionui, kurio metu gautos lėšos skiriamos nupirkti knygų Biržų socialiai remtinų šeimų vaikams. Neužteko tik išvirti uogienę: ji turėjo turėti pavadinimą (pageidautina, susijusį su literatūra), etiketėje būtina buvo nurodyti sudėtį, na, ir koks kūrybiškas marketinginis įrašas, pavyzdžiui, haiku, taip pat kėlė uogienės vertę.

Prie aukciono sėkmės neabejotinai prisidėjo vedėjas Rimantas Kmita

Neįprastas aukcionas vyko šeštadienį. Keliasdešimties  stiklainiukų literatūriškai kulinarinio meno išpardavimas buvo patikėtas ,,Pietinia kronikų“ romano autoriui Rimantui Kmitai. Be svyravimų reikia pripažinti, kad be rašytojo aukcionas būtų buvęs ne toks smagus ir, neabejotinai, ne toks pelningas.  R.Kmita, pasitelkęs visą savo ,,Kronikų“ herojaus prekybinę patirtį, kvietė ir gundė potencialius pirkėjus. Pradžioje, kaip senas turgaus vilkas, rašytojas bandė įsiūlyti visas uogienes pirkti ,,optum“ už 200 eurų. Norinčių nebuvo, tad toliau aukcione tradiciškai buvo skelbiama pradinė kaina ir festivalio dalyviai, vadovaudamasi tik jiems suprantamais motyvais, derėjosi, ūžė, konkuravo dėl uogienių. Šalia klasikinių braškių ar aviečių uogienių, čia buvo egzotiški mišiniai: agrastai, figos, citrinos, gvazdikėliai su brendžiu arba rozmarinas, nektarinai ir baltas vynas romantišku ,,Meilės vardu“ arba slyvos, cinamonas, razinos su romu ir panašūs kulinariniai šedevrai.  Kai kurios uogienės į festivalį buvo atsiųstos iš užsienio,  ,,skraidintos pirmenybiniu būdu“, anot R.Kmitos. ,,Gamintojai svetur, o uogienės su mumis“, – perfrazavo festivalio pavadinimą ,,Rašytojas svetur, jo kūriniai su mumis“ aukciono vedėjas. 

Nors renginio pradžioje R.Kmita tvirtino niekada nevedęs aukcionų ir nežinąs ką turėtų daryti, nes jo patirtis esanti nupirkti pigiau ir parduoti įmanomai brangiau, atrodo, kad aukciono vedimas jam patiko ir, kas svarbiausia, tiko – kiekvieną stiklainėlį rašytojas meiliai vartė, apžiūrinėjo, komentavo tiek gamintojus – kūrėjus, tiek ir produkciją – kūrinį. Apžiūrinėdamas ,,piktos kritikės“ virtą uogienę iš bananų, greipfrutų ir persikų, R.Kmita garsiai svarstė, ar tik nebūsianti  toji uogienė išėjusi iš terminų ir rūpinosi, ar tikrai ji gerai užvekuota. Išstatydamas pardavimui iš Norvegijos atkeliavusią tekšių uogienę ,,Trolių takais“, aukciono vedėjas ilgai ginčijosi su sale – tekšės ar tekšnės, kol galų gale nusileido: ,,Kai pakils kaina, pasakysiu tekšių“.

O kainos  aukcione kilo labai smagiai. Daugumos uogienių pradinė kaina buvo 2-5 eurai, bet perkama buvo keturis penkis kartus brangiau. Brangiausiai buvo įvertinta filosofės Jūratės Baranovos ,,ekologiniame  ūkyje” gaminta žemuogių meduje uogienė – ją nupirko net 33 už eurus. Iš viso aukciono metu buvo surinkta 460 eurų, už kuriuos, kaip ir buvo žadėta, nupirktos  knygos socialiai remtinų šeimų vaikams.   

selonija.lt

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.