Šeštadienį – Biržų rajono seniūnijų sporto žaidynės

2017-08-18 | Kategorija: Renginiai

Rugpjūčio 19 d. (šeštadienį) kviečiame visus į

BIRŽŲ RAJONO SENIŪNIJŲ SPORTO ŽAIDYNES

Biržų rajono Kaštonų pagrindinės mokyklos sporto aikštyne (Kaštonų g. 13)

11.00 mini futbolas (pagal atskirą tvarkaraštį).

12.00 parko tinklinis.

14.00 varžybų atidarymas.

14.30 svarmens metimas į tolį, strėlyčių mėtymas (moterys), krepšinis 3×3 (vyrai).

15.30 svarsčio kėlimas (vyrai), rankų lenkimas (moterys).

16.00 virvės traukimas.

17.00 nugalėtojų apdovanojimas.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.