Bardų sostinėje Anykščiuose nusileido „Purpurinis vakaras“

2017-08-18 | Kategorija: Kaimynai

Vakar Anykščių Vyskupo skvere suskambę gitarų akordai paskelbė Nacionalinio bardų festivalio „Purpurinis vakaras“ pradžią. Jubiliejinį, 10-ąjį festivalį sveikino Lietuvos Respublikos kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson. „Anykščiai tampa dainuojamosios poezijos ir bardų sostine“, – sakė ji ir linkėjo klausytojams mėgautis kiekviena akimirka, visiems kartu švęsti gyvenimą.

Tris dienas truksianti muzikos, fotografijos, teatro ir kino šventė prasidėjo jaunųjų bardų Emilijos Statinaitės, Pauliaus Zakarausko, Simo Navicko, Simonos Kuodytės, taip pat pirmąjį savo albumą išleidusio jaunojo atlikėjo Kristijono Ribaičio bei svečių iš Šiaurės Airijos – grupės „Thundering down“ koncertu Vyskupo skvere. Vakarėjant energingus garsus paupyje pakeitė mistiniai vaizdai Anykščių koplyčioje – Pasaulio anykštėnų centre, kur į kelionę po metų laikus pakvietė rankų šešėlių teatras „Budrugana Lietuva“.

Šiandien popietę festivalio renginiai dar labiau įsisiūbuos: apsilankę Algimanto Aleksandravičiaus fotografijų parodoje, pasmaguriavę poezijos desertu, vakare klausytojai ir žiūrovai laukiami Dainuvos slėnyje. Didžiajame festivalio koncerte netrūks nei energijos, nei nostalgijos. Romantika vidurnaktį sklandys Anykščių koplyčioje, po kurios skliautais aidės aktoriaus Dainiaus Gavenonio skaitomos Vytauto Mačernio eilės.

Šeštadienį nuo ryto „Purpurinio vakaro“ renginiai suksis aplink Anykščių kultūros centrą. Vaikams skirtas „Vaikų ir bardų vidudienis“, teatro gerbėjams – susitikimas su aktoriumi Vladu Bagdonu, kinomanams – režisierių Giedrės Žickytės bei Maite Alberdi filmas „Aš čia tik svečias“.

Didysis festivalio pabaigos koncertas kvies į pušų amfiteatrą Dainuvos slėnyje. Festivalio kulminacijai ruošiamas „Neįtikėtinų duetų“ koncertas kvepia ypatingomis muzikinėmis intrigomis.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.