Šukioniečio paroda Girsūduose

2017-08-11 | Kategorija: Krašto naujienos

Pasvalio rajone, Girsūdų bibliotekoje, vieši šukioniečio fotografo Stanislovo Vadapolo fotografijų paroda „Žvilgsnis į nutolstantį laiką“. Parodoje – 20 nuotraukų. Nuotraukose – šio krašto dabartis. Visiems atpažįstami kraštiečių veidai: mokslininkas, verslininkas P. Kiznis ir paprasti šio kaimo žmonės; paminklinio akmens atidarymo iškilmės dailininko Petro Rauduvės gimtinėje Baukų kaime; Sekminių atlaidai Daujėnų parapijoje, kitos šventės ir gyvenimo akimirkos.

Tai jau ketvirtoji Stanislovo Vadapolo paroda. Ir neatsitiktinė. Fotografas gimęs, augęs, jaunystę leidęs šiose apylinkėse. Jis čia visuomet laukiamas ir brangus svečias. Prieš kelerius metus didžiulio žiūrovų susidomėjimo sulaukė Stanislovo paroda, kurioje įamžinti prieš 50 metų jo fotografuoti žmonės.

Stanislovas Vadapolas Biržų ir Pasvalio krašte surengęs daugiau kaip 30 autorinių parodų. Šukionyse – net šešiolika.

Rugsėjo mėnesį fotografas ruošiasi dalyvauti tradiciniame  tarptautiniame fotomenininkų ir fotografų seminare Nidoje.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.