Biržų kraštas

2017-08-11 | Kategorija: Krašto naujienos

Šventinį šeštadienį Biržų regioninio parko Lankytojų aptarnavimo centro durys neužsidarė. Parko direktorius Kęstutis Baronas paskaičiavo, kad tą dieną apsilankė daugiau kaip 400 žmonių: miesto svečiai, biržiečiai su savo draugais. Nors Lankytojų aptarnavimo centras veikia nuo 2008 metų, nemažai biržiečių jame dar nėra buvę. Ir šeštadienį ne vienam vietiniam gyventojui karsto regiono ekspozicija buvo atradimas: žmonės nežinojo, kad čia galima sužinoti visą karsto formavimo istoriją, pamatyti iškalbingą smegduobių žemėlapį, pamatyti, kaip susidaro karsto įgriuvos, kokios uolienos kokiame gylyje yra, kas gyvena karstiniuose ežerėliuose. Aplankyti ekspoziciją galima kasdien darbo dienomis, darbo valandomis. O turizmo sezono metu, nuo gegužės pradžios iki rugsėjo pabaigos, Biržų regioninio parko Lankytojų aptarnavimo centras dirba ir šeštadieniais, nuo 10 iki 16 valandos. Ekspozicija nemokama, o įspūdžių – daug.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.