Savivaldybės meras Valdemaras Valkiūnas padėkojo šventės dalyviams, rėmėjams ir organizatoriams

2017-08-09 | Kategorija: Krašto naujienos

Biržų miesto šventė ,,Biržai – sostinė mano“ kaip niekada mus gausiai subūrė. Turėjome puikią progą pabūti drauge, pabendrauti, pasidžiaugti ir, žinoma, švęsti! Dėkoju už tą nuostabų bendrystės jausmą.

Nuoširdžiai dėkoju visiems šventės organizatoriams, dirbusiems negailint jėgų ir laiko: Biržų kultūros centro ir jo filialų, Biržų krašto muziejaus ,,Sėla“, J. Bielinio viešosios bibliotekos, Biržų kūno kultūros ir sporto centro darbuotojams, B. Dauguviečio teatro artistams, Jaunimo vakaro organizatoriams, saviveiklininkams ir savanoriams, Biržų rajono vietos veiklos grupei.

Ačiū visiems už įspūdingą eiseną. Joje dalyvavo net 39 kolektyvai! Kiekvienais metais mūsų vis daugiau ir daugiau.

Džiaugiuosi Klausučių, Kučgalio, Rinkuškių, Šiekštininkų, Pabiržės, Pačeriaukštės bendruomenėmis, kurios sukūrė jaukius bendruomenių kiemelius, na, o senovinės technikos klubas ,,Klasika“ mus nustebino prabangia retro automobilių paroda. Ačiū Jums!

 Širdingai dėkoju UAB ,,Biržų duona“ už tradicinį bėgimą ,,Biržų kilometrai 2017“ (bėgime dalyvavo daugiau kaip 600 dalyvių!), Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos Biržų kuopos savanoriams ir Panevėžio V rinktinės Biržų I kuopos šauliams už šventinę rikiuotę, Rugilei Audenienei – už konkursą ,,Eilėraščė“.

Džiugu, kad sėkmingai bendradarbiaujame su Biržų rajono policijos komisariatu ir Biržų rajono savivaldybės poliklinika. Kartu su Jumis mes esame saugūs!

Dėkoju visiems šventės rėmėjams – Jūsų parama ir solidarumo suvokimas mums labai svarbūs.

 Šventės metu mus visus pagerbė ir įvertino Lietuvos žurnalistų sąjunga, Nacionalinė žurnalistų kūrėjų asociacija, skyrusios Biržų krašto žmonėms Antano Macijausko premiją už iniciatyvas, ugdančias pilietinį patriotizmą, nacionalinio pasididžiavimo jausmą, meilę valstybinei kalbai ir nacionalinei kultūrai. Apdovanojimas skirtas ne konkrečiam asmeniui, o mums visiems! Artimiausiu metu nuspręsime, kur eksponuosime medalį, kad visi galėtume juo džiaugtis ir didžiuotis. 

 Mielieji, tegul kuo ilgiau išlieka bendrystės ir vienybės jausmas. Didžiuokimės savo kraštu ir vieni kitais. Savo miesto švente mes parodėme ne tik sau, bet ir svečiams, kad esame stiprūs, įdomūs, gebantys susitelkti bendriems darbams. Juk mus vienija Biržai ‒ mūsų gyvenimo sostinė!

Savivaldybės meras Valdemaras Valkiūnas

4 komentarų to “Savivaldybės meras Valdemaras Valkiūnas padėkojo šventės dalyviams, rėmėjams ir organizatoriams”

 1. veltėdis parašė:

  Kaip verslininkas kiek pats parėmė?

  • Aklas parašė:

   Ką nematai? Taigi pieninę jau atgaivino, kelių priasfaltavo, Likėnus arabams atsipūtimo vieta pavertė, ledo rūmus subudavojo…. Ar negana?
   Kitiem rinkimam dar kokį kruopų maišelį bobutėm palei Nemunėlį padalins, liežuvį palankstys biržiečiams pasakas sekdamas… Nenorėkim gi iš žmogaus per daug.

   • ... parašė:

    Nuolatinius dirižablių reisus į Rygą pamiršote, tamsta…Ir makaronų fabriką…

    • Aklas parašė:

     Taigi makaronų fabrikas dar prieš rinkimus pilnu pajėgumu pradėjo veikt. Ir produkcijos kabinimą biržiečiams ant ausų latviška vadyba, pasirodo, buvo aukščiausiu lygiu įvaldžiusi…

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.