Laiko mašina Rotušės gatvėje

2017-08-08 | Kategorija: Kelionės ir pramogos

Janinos Bagdonienės nuotr.

Šventinį šeštadienio rytą būta ir stebuklų: ką tik ėjai Kęstučio gatve, pralindai pro bėgimo trasų užtvarus ir atsidūrei tarpukario Rotušės gatvėje… Tiesa, gatvė ne visai tokia buvo kaip tarpukario nuotraukose: net ir geriausia laiko mašina, matyt, nesugebėtų modernių trinkelių pakeisti į tuometinį gatvės purvą, bet nuotaika ir gatvėje pasirodę keisti veikėjai, paslaugų teikėjai, atrodė, bus nužengę iš anų laikų. Prie arbatine virtusios „Biržų duonos“ parduotuvės energingai liežuvavo miesto poniutės, atėjusios čion arbatėlės su pyragėliu atsigerti. Kitoje pusėje kūno linijas matavo, svėrė kūno kultūros kursų mokytojai. Kompiuterinių rekomendacijų nedalyvavo (juk ne tie laikai buvo!), bet vienus pasvėrę ir pamatavę vyrai lanką į rankas siūlė, kitiems obuolį davė – kad vėjuotą šeštadienį vėjas nenupūstų.

Janinos Bagdonienės nuotr.

Prie tarpukario fotografo ir jo asistentės taip pat buvo sujudimas: biržiečiai ir svečiai fotografavosi, nuotraukas užsisakinėjo.

Ties senąja miesto rotuše buvo įsitaisęs raštininkas ir jo mokinė gimnazistė, o prie jų netoliese sukiojosi policininkas. Matydamas gatvėje pasirodžiusias čigones, policininkas praeiviams vis priminė, kad reikia saugoti pinigus.

Janinos Bagdonienės nuotr.

Prie dabartinio banko įsikūrė tarpukario „Grožio salionas“. Pasitempusios salionio darbuotojos drabužius derino, poniutes matavo, kunigėliams ir ponaičiams rankeles aliejumi tepė, mergaičių veido kontūrus ryškino.

Prie Carito būstinės mergelės giedojo (romansus dainavo).

Janinos Bagdonienės nuotr.

O netoli bažnyčios šventoriaus įsikūrė kaimų ūkininkai ir ūkininkėliai. Čia vyko tikras Ūkinykų turgus. Galėjai derėti tikrą vištą, triušį, net arklį, buvo miltų, vilnų, kiaušinių, duonos, ūkiui reikalingų padargų. Ir triukšmingos, garsiakalbės turgelio prekiautojos, kurios viena per kitą savo prekes pirkėjams siūlė ir žadėjo neapgauti…

Rotušės gatve vis zujo energingas laikraščių nešiotojas, visiems siūlydamas „Biržų žinias“.

Janinos Bagdonienės nuotr.

Bet laiko mašina nebūtų laiko mašina. Nereikėjo nei mygtukų spaudyti: staiga užėjusi liūtis išplovė Ūkinykų turgų, visus paslaugų tiekėjus, gražiąsias poniutes ir ponaičius ir  Rotušės gatvę gražino į mūsų laikus…

Janina BAGDONIENĖ

„Biržiečių žodis“

2 komentarų to “Laiko mašina Rotušės gatvėje”

  1. Atvykėlis parašė:

    Man viskas buvo čiki…tik vietiniai,matau,niekuo nesižavėjo-tik ieškojo aptrupėjusios kolonos,ar parūdijusio garvežio. Užuojauta…biržiakams

  2. Biržiaks parašė:

    Nu labai gražiai atrodė viena apgriuvusi regioninio parko lankytojų centro kolona. Tiesiog dvelke senove

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.