Anykščių muzikos savaitgalių festivalyje – Renesanso muzika

2017-08-07 | Kategorija: Kaimynai

Viena iš būdingiausių ir paslaptingiausių temų, prie kurios nuolat grįžtama visuose renesanso menuose yra žvilgsnis. Turbūt pats ryškiausias ir žinomiausias pavyzdys – tai legendinis Leonardo da Vinci tapybos darbas ir jo enigmatiškasis Monos Lizos žvilgnis, kurio paslaptingą galią jau keletą šimtmečių mėgina išaiškinti meno profesionalai. 

Renesanso muzikoje apie žvilgsnio temos aktualumą byloja emblematiški skirtingų šalių kompozitorių kūriniai, tokie kaip franko-flamandų autoriaus Jacques’o Arcadelto “O felici occhi miei” (liet. O, laimingos mano akys), anglų kompozitoriaus Johno Benneto “Weep o mine eyes” (liet. Verkite, o mano akys), ispanų polifonijos meistro Francisco Guerrero “La gracia y los ojos bellos” (liet. Gražiųjų akių malonė), prancūzų muziko Anthoine’o de Bertrand’o “Tes yeux divins me promettent le don” (liet. Tavo dieviškos akys man žada dovaną) ar nežinomo autoriaus kūrinys “Falai, meus olhos, si me quereis beñy” (liet. Kalbėkite, mano akys, jei linkite man gero) iš garsaus “Uppsala” muzikos rinkinio. Tai tik keletas pavyzdžių, išryškinančių žvilgsnio kaip poetinio elemento svarbą visos Europos renesanso muzikoje. 

Šią intymią, poetišką, renesansinės polifonijos kulminacijos laikotarpį atspindinčią programą atliks trys “Canto Fiorito” atlikėjai: senojoje muzikoje besispecializuojanti dainininkė Renata Dubinskaitė, iš Ispanijos atvyksiantis vienas ryškiausių Europos rensansinės liutnios atlikėjų Ariel Abramovich ir brazilų kilmės ansamblio “Canto Fiorito” meno vadovas, garsus išilginės fleitos atlikėjas Rodrigo Calveyra. Programa Lietuvos klausytojams atvers naują žvilgsnį į subtilios ir rafinuotos renesanso muzikos poetines gelmes.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.