Jaunimo vakaro programa (papildyta)

2017-08-03 | Kategorija: Renginiai

Jaunimo (puikiai tinka ir vyresniems) vakaras Biržų miesto šventės metu pilies kieme.

Rugpjūčio 4 d. (penktadienį). Programa:

19.30 EST jaunimo tarptautinių savanorių, savanoriaujančių Biržų muziejuje „Sėla“ parengtos fotografijų parodos „Praeities aidai“ pristatymas pilies kieme.

19.40 Bardų Fausto ir Kotrynos koncertas (iš Vilniaus, Pasvalio).

20.15 Muzikos grupė „Marabu band“ (Pasvalys)

21.20 Gatvės gimnastų pasirodymas (iš Kupiškio)

21.30 Kino karavanas – filmas po atviru dangumi – „The Rolling Stones” turas po Lotynų Ameriką“ (dialogai anglų ir kt. kalbomis, lietuviški subtitrai).

23.30-0.30 Karaokė (laisvas mikrofonas)

Renginiai nemokami. Bus suoliukai, bet rekomenduojam pasiimti pagalvėlę, užtiesalą ir šiltos arbatos;)

Renginio metu numatomos pramogos – sumo kostiumai, sratašvydžio klubo prisistatymas ir kt.

Biržų r. savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus informacija

 

Biržų r. savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus informacija

 

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.