Besirenkantiems specialybę darbdaviai pateikia verdiktą: išnaudokite profesinių mokyklų potencialą

2017-08-02 | Kategorija: Kultūra. Švietimas. Žiniasklaida

Redos Jokimaitytės nuotr.

Pasibaigus priėmimui į aukštąsias mokyklas Lietuvos profesinio mokymo įstaigos pagrindinį priėmimą vis dar tęsia  – prašymai mokytis LAMA BPO sistemoje yra priimami iki rugpjūčio 18 d. Tuo tarpu į besirenkančius profesinį mokymą dėmesį vis labiau atkreipia inovatyvios verslo įmonės, kadangi dažnas profesinį išsilavinimą įgijęs asmuo nuo pirmų darbo dienų gali pademonstruoti tai, ko reikia darbdaviui, – praktinius įgūdžius.

 

Tai akcentuoja IT įmonės „EIS Group Lietuva“ direktoriaus pavaduotoja kokybei Julija Radvilavičienė, kasmet įmonėje kuruojanti praktikantus iš Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro, kuriame pirmą kartą Lietuvoje pradėti ruošti Java programuotojai ir programinės įrangos testuotojai.

 

„Pirmiausia, profesinis mokymas – išties lankstus: vos per 10 mėnesių būsimas specialistas įgyja žinias, būtinas sėkmingam darbui įmonėje, o ir pati mokymo įstaiga nesudėtingai įgyvendina verslo teikiamas rekomendacijas, į mokymo procesą įtraukia naujausių technologijų dėstymą. Per trejus metus į mūsų įmonę sėkmingai įsiliejo nemaža dalis mokymo centre įkurtos „Akademija.IT“ auklėtinių. Pastebime tendenciją, kad iš visų praktiką įmonėje atlikusių studentų, būtent profesinės mokyklos auklėtiniai gana lengvai startuoja jaunesniojo programuotojo ar testuotojo pozicijose“, – pasakoja J. Radvilavičienė.

 

Pasak Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro direktoriaus pavaduotojos ugdymui Virginijos Putnaitės, vis daugiau žmonių įvertina profesinio mokymo pridėtinę vertę. „Mokytis amato priimame tiek jaunuolius, ką tik baigusius 10 ar 12 klasių, tiek suaugusius, kurių patirtys –  labai įvairios. Pastaraisiais metais į profesinę mokyklą atsigręžia ne tik aukštųjų mokyklų absolventai, bet ir sėkmingi verslininkai, panorę radikaliai keisti karjerą, į Lietuvą grįžę emigrantai ir užsienio švietimo įstaigas baigę asmenys. Rodomas pasitikėjimas džiugina, nes profesinis mokymas pastaraisiais metais dėjo milžiniškas pastangas, gerindamas mokymo kokybę“, – atvirauja V. Putnaitė.

 

Patrauklesnė stojantiesiems turėtų būti ir priėmimo į profesinio mokymo įstaigas tvarka. Pirmą kartą prašymai mokytis yra priimami internetu – Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendram priėmimui organizuoti (LABA BPO) skirtoje sistemoje. Pagrindinis priėmimas vykdomas iki rugpjūčio 18 d, o stojantieji apie kvietimą mokytis bus informuoti rugpjūčio 24 d.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.